Στήριξη Φιλοζωικών Οργανώσεων: Ετήσια Χορηγία και Έκτακτη Κρατική Χορηγία σε Οργανώσεις που Λειτουργούν Καταφύγια Αδέσποτων Ζώων

Δύο μέτρα στήριξης των φιλοζωϊκών Οργανώσεων ανακοινώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των ζώων που έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει το Υπουργείο.

Συγκεκριμένα, αποσκοπώντας στη στήριξη του πολύτιμου έργου που επιτελούν οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια ζώων, το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ανακοινώνει ότι από τις 24/02/2020 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων. Η κατανομή της κρατικής χορηγίας, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων κάθε μιας οργάνωσης/καταφυγίου.

Επιπρόσθετα, για προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που εγκρίθηκε πρόσφατα, με την οποία καθορίστηκαν κριτήρια για βελτίωση των συνθηκών ευημερίας και προστασίας των ζώων σε καταφύγια, ξενοδοχεία και εκτροφεία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα έκτακτη κρατική χορηγία, ύψους 100.000 ευρώ, για τη στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων που λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων.

Η έκτακτη κρατική χορηγία θα παραχωρηθεί αποκλειστικά για καταφύγια, τα οποία λειτουργούν εγκεκριμένες οργανώσεις προστασίας ζώων, με σκοπό την υποβοήθηση των καταφυγίων να αναβαθμιστούν και να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης των ζώων.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας ορίζεται η 31/07/2020.

Η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Το έντυπο της αίτησης και πληροφορίες για τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.