Στη Λεμεσό ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πραγματοποίησε περιοδεία σε χωριά και συναντήσεις με τον αγροτικό κόσμο

Περιοδεία στην επαρχία Λεμεσού πραγματοποίησε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος συναντήθηκε διαδοχικά σε Παρεκκλησιά, Αυδήμου και Λεμεσό με αγρότες που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στα χωριά Μονή, Μοναγρούλι, Παρεκκλησιά, Αυδήμου, Πισσούρι, Παραμάλι, Πραστειό, Σωτήρα, Άγιο Θωμά, Κυπερούντα, Αγρό και στις γύρω από αυτά περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο κ. Καδής άκουσε από κοντά τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοκτηνοτρόφοι και συζήτησε μαζί τους τρόπους σωστής διαχείρισής τους προς όφελος των ιδίων αλλά και της οικονομίας του τόπου. Ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν κυρίως τα θέματα της γεωργικής ασφάλισης, της λειψυδρίας, του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Ο κ. Καδής κατέγραψε τις θέσεις και τις ανησυχίες των αγροτών και των εκπροσώπων τους για τα πιο πάνω θέματα και παρουσίασε σε συντομία τα βήματα που έχουν γίνει και τους μελλοντικούς στόχους και τις δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε σχέση με αυτά, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της συχνής επαφής του με τη βάση, η οποία ανατροφοδοτεί και εμβολιάζει τις πολιτικές του Υπουργείου του με τον καλύτερο και αμεσότερο δυνατό τρόπο, ο Υπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στην ύπαιθρο και τις συναντήσεις του με τον αγροτικό κόσμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχει ήδη καθιερώσει.