Στην αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης αφιερωμένη η Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ως «Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος», με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. «Νικήστε την Ατμοσφαιρική Ρύπανση» είναι το θέμα που επέλεξε ο Ο.Η.Ε. για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και παράλληλα στον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.

Πολλά από τα αέρια που ευθύνονται για την ρύπανση της ατμόσφαιρας, συνεισφέρουν επίσης, άμεσα ή έμμεσα, στην κλιματική αλλαγή, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης. Με αυτό το δεδομένο, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να ενισχύσει τις προσπάθειες για την περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, διαμορφώνουν και υλοποιούν πολιτικές που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζονται με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχεδιάζει και συντονίζει την υλοποίηση πολιτικών για μείωση των αέριων ρύπων. Έχουν τεθεί στόχοι για μείωση της εκπομπής αερίων ρύπων ανά αέριο που περιλαμβάνεται στο σχετικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο.

Για την βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη μείωση των πρόωρων θανάτων που επιφέρει η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο Ο.Η.Ε. προωθεί μέσα από διεθνείς συμφωνίες την υιοθέτηση νέων ποσοστών μειώσεων των ετήσιων εθνικών εκπομπών ρύπων. Οι μειώσεις αυτές θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ενόψει αυτών των υποχρεώσεων και προκλήσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συντονίζει την προσπάθεια για τον εθνικό σχεδιασμό που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 (στόχος για μείωση εκπομπών 83% για το διοξείδιο του θείου, 44% για τα οξείδια του αζώτου, 45% για τις οργανικές πτητικές ενώσεις πλην του μεθανίου, 10% για την αμμωνία και 46% για τα αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο 2.5μm).

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συντονίζει την προσπάθεια για τον εθνικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει στην Κύπρο να κινηθεί αποφασιστικά προς την κάλυψη του εθνικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% μέχρι το 2030, σε σχέση με το 2005. Ο στόχος αυτός προκύπτει από τη παγκόσμια Συμφωνία του Παρισιού, αλλά και το σχετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Εκτιμάται ότι, για την επίτευξη των νέων αυτών στόχων θα απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα της ενέργειας, με διείσδυση καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), με προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και με διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπρόσθετα, η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών θεωρείται κρίσιμης σημασίας και αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Στην Κύπρο λειτουργεί δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο αποτελείται από εννέα σταθμούς, πλήρως εξοπλισμένους με αυτόματα όργανα για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την ενημέρωση του κοινού. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «Air Quality Cyprus».

To σχετικό ενημερωτικό υλικό του Ο.Η.Ε. για το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο Ιστότοπο: https://www.worldenvironmentday.global/video/5-june-peoples-day-environmental-action