Στη Ρώμη ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής για την 3η Υπουργική Διάσκεψη Αφρικανικής Ένωσης – ΕΕ για τη γεωργία

Για τη Ρώμη αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου η 3η Υπουργική Διάσκεψη για τη γεωργία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο κ. Καδής θα συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης ενώ παράλληλα θα κάνει παρέμβαση στο πλαίσιο της θεματικής «Οι ανάγκες της γεωργικής έρευνας και καινοτομίας υπό το πρίσμα των κλιματικών προκλήσεων». Το θέμα της Υπουργικής Διάσκεψης είναι η προώθηση των βιώσιμων περιφερειακών αλυσίδων αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Στο τέλος της Διάσκεψης θα υπογραφεί κοινή δήλωση ΑΕ-ΕΕ.

Ο κ. Καδής θα συμμετάσχει επίσης στην 41η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η οποία θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του FAO, κ. José Graziano da Silva.