Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με την Πρέσβειρα της Γαλλίας

Την πολιτική βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και στους τομείς της αγροτικής έρευνας και ανάπτυξης, εξέφρασαν σήμερα στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και η νέα Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, κα Isabelle Dumont.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την κα Dumont για τους τομείς δράσης και τις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για περιφερειακή συνεργασία και συντονισμό δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή. «Στόχος είναι η Κύπρος, σε συνεργασία με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, να καταρτίσουν ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συνεισφέροντας έτσι στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων», ανέφερε ο κ. Καδής.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, επίσης, η διαδικασία προετοιμασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και επιβεβαιώθηκαν οι κοινές θέσεις των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάγκη διατήρησης του προϋπολογισμού στα επίπεδα της υφιστάμενης ΚΑΠ, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι νέοι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται με βάση τις πρόνοιες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Συμφωνήθηκε τακτική επικοινωνία των δύο χωρών για καλύτερο συντονισμό προς την προώθηση κοινών στόχων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ.

Η συνάντηση έδωσε επίσης την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν οι διαχρονικά άριστες σχέσεις των δυο χωρών και να συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.