Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας με τον Διευθυντή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων – Ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής έρευνας και των δασών

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, είχε σήμερα συνάντηση με τον Διευθυντή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) κ. Γιώργο Μπαουράκη.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικά άριστες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του ΜΑΙΧ και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής, σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε η σημασία που αποδίδουν και οι δύο πλευρές στην ενδυνάμωση της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως της αγροτικής έρευνας και των δασών. Επισημάνθηκε ότι τόσο το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), όσο και το Τμήμα Δασών, ήδη έχουν προχωρήσει στην καταγραφή συγκεκριμένων εισηγήσεων για συνεργασία με το ΜΑΙΧ στους τομείς της φυτοπροστασίας, της αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών των δύο περιοχών, την εφαρμογή τεχνολογιών για την ανάπτυξη της αειφορικής καλλιέργειας στα θερμοκήπια, καθώς και στη λειτουργία και διαχείριση των τραπεζών σπερμάτων.

Τονίστηκε επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα αγροτικού και δασικού ενδιαφέροντος. Προς τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε το ΙΓΕ και το Δασικό Κολλέγιο να αποτελέσουν χώρους φιλοξενίας προγραμμάτων που θα συναποφασισθούν με το ΜΑΙΧ.

Συγκεκριμένοι τομείς και δράσεις συνεργασίας, καθώς και ανταλλαγή σχετικών επισκέψεων και βέλτιστων πρακτικών συμφωνήθηκε να περιληφθούν σε ένα Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των δυο πλευρών, το οποίο θα διαμορφωθεί και θα υπογραφεί μέσα στους επόμενους μήνες.