Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Συμβούλιο Γεωργίας της EE, στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβούλιου Γεωργίας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι πτυχές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον.  Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας, αφού σημείωσε ότι η Κύπρος στηρίζει την επίτευξη πιο φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τόνισε την ανάγκη για ανάλογη οικονομική στήριξη των αγροτών, ώστε να επιτύχουν τους στόχους αυτούς.  Εξέφρασε, παράλληλα, τη στήριξή του στις προτάσεις της Φινλανδικής Προεδρίας μέσα από τις οποίες δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη της Ένωσης, να αναπτύξουν τα κατάλληλα για κάθε κράτος αγροπεριβαλλοντικά και περιβαλλοντικά μέτρα.

Οι Υπουργοί είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τις  προτάσεις για τους μεταβατικούς κανόνες της νέας ΚΑΠ, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη στήριξη προς τους αγρότες κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας ΚΑΠ.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Καδής υποστήριξε τη λήψη μέτρων για ομαλή μετάβαση στη νέα ΚΑΠ, καθώς και τη διατήρηση της δυνατότητας παροχής μεταβατικής εθνικής στήριξης για το έτος 2021. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Γεωργίας επανέλαβε τη θέση της Κύπρου για διατήρηση του ύψους του προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 και αναλογικά τη διατήρηση του προϋπολογισμού για το έτος 2021 στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα της παρούσας προγραμματικής περιόδου.