Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

Τα προβλήματα που προκαλεί η λειψυδρία στη γεωργία στην Κύπρο, παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Καδής, παρουσιάζονταςσυγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα πουαντιμετωπίζει σήμερα η γεωργία στην Κύπρο, ζήτησε τη συμπαράσταση τωνεταίρων μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης,για εξεύρεση τρόπων και μέσων στήριξης των αγροτών στην Κύπρο.Πιο συγκεκριμένα, σε ειδική παρουσίαση που προέβη επί του θέματος, ο κ. Καδήςπαρουσίασε την τραγική, όπως τη χαρακτήρισε, κατάσταση στην οποία έχειπεριέλθει η κυπριακή γεωργία, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και τηςχαμηλής ροής νερού στα φράγματα, αλλά και εξαιτίας της αυξανόμενης εμφάνισηςακραίων καιρικών φαινομένων ως επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Καδήςανέφερε ενδεικτικά ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια σημειώθηκαν οι τρειςχαμηλότερες βροχοπτώσεις της δεκαετίας.Ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε, επίσης, στις διαχρονικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για αντιμετώπιση της έλλειψης νερού στην Κύπρο, που ωστόσο λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών δενκατέστη δυνατό να επιλύσουν πλήρως το πρόβλημα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ίδια την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στην Κύπρο, με όλα τα συνεπακόλουθα.Ζητώντας, στη συνέχεια, τη στήριξη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία, ο κ. Καδής ενημέρωσε καταρχάς τους ομολόγους του, ότι η Κύπρος ετοιμάζει αίτημα για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τους στόχους και επιδιώξεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ο Υπουργός Γεωργίας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει, υπό το πρίσμα του νέου πλαισίου της ΚΓΠ, λύσειςκαι μέσα στήριξης για τους αγρότες μας, αλλά και για αντιμετώπιση της έλλειψης νερού που, όπως τόνισε, αποτελεί περιβαλλοντική πρόκληση υψηλού βαθμού δυσκολίας, η οποία απαιτεί συλλογική συνεργασία καιαλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Τόσο σε κατιδίαν συναντήσεις του κ. Καδή με τους ομόλογους του, όσο και στις παρεμβάσεις όσων χωρών τοποθετήθηκαν, οι θέσεις της Κύπρου αντικρίστηκαν με κατανόηση και με διάθεση αλληλεγγύης.Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις γύρω από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020, με έμφαση στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τηνπαρακολούθησή της. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με τη σημασία της ΚΓΠ για την οικονομία της ΕΕ και τους αγρότες της, το οποίο συνυπογράφουν δεκαπέντε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Στο κείμενο, τονίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη αντιμετώπισης νέωνπροκλήσεων και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και του κοινωνικού ρόλου της γεωργία, και ζητείται η αύξηση του προϋπολογισμού για την ΚΓΠ στα ίδια επίπεδα ενίσχυσης για την περίοδο 2014-2020.Σε ό,τι αφορά στα θέματα αλιείας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις γύρω από την πρόταση της Επιτροπής περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. To ταμείο αποσκοπεί να διαθέσει τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμότης Ένωσης στη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τους αλιευτικούς ελέγχους που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της αλιείας έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή τηςΚΑΠ. Στα θέματα αλιείας παρουσιάστηκε, τέλος, η ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την ΚΑΠ και τη διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες το 2019.