Πρόσληψη 4 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για σκοπούς κάλυψης αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του νέου συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για συμμετοχή στο Ερευνητικό Έργο “Life IP Physis”.  Για σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.