Πρόγραμμα για παροχή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, ενέκρινε Πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την εφαρμογή σχολικού προγράμματος για δωρεάν διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο εξαετούς εθνικής στρατηγικής (σχολικά έτη 2017-18 μέχρι 2022-23) που έχει σχεδιαστεί για την υλοποίησή του.
Στόχος του Προγράμματοςείναι η δημιουργία υγιεινώνσυνθηκών για τα παιδιά, έτσι ώστε να υιοθετήσουν καλές διατροφικές συνήθειες και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις στάσεις τους ως προς την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις €870.000, εκ των οποίων οι €790.000 είναι χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.