Πριν το τέλος του 2022 σε λειτουργία το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα – Η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών θέλει να προστατευτεί η φυσικότητα της Χερσονήσου

Η πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα εντός του 2019, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της έρευνας για την επισκεψιμότητα του Πάρκου παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, επεσήμανε την πρόθεση και τη θέληση της Κυβέρνησης για επίλυση των προβλημάτων που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες στη χερσόνησο του Ακάμα.

«Με την υλοποίηση του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου των Κοινοτήτων του Ακάμα, που εκπονείται παράλληλα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να επιλυθούν τα πιο σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες της χερσονήσου του Ακάμα αλλά και ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία», δήλωσε ο κ. Καδής, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα. Αρχικά, ο κ. Καδής διαβεβαίωσε πως με βάση τα χρονοδιαγράμματα, το Εθνικό Δασικό Πάρκο της χερσονήσου θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2022, όπως είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση, επιτυγχάνοντας τη διασφάλιση της προστασίας όλων των μοναδικών αξιών του Ακάμα, την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και την ενίσχυση του οικοτουρισμού και, τέλος, την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και τη συμβολή στην οικονομία, ιδιαίτερα την τοπική. Ο κ. Καδής αφού τόνισε πως η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, ανέλυσε την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου από την 1η Οκτωβρίου 2018, όταν εγκρίθηκε κατ’ αρχήν το Σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι και σήμερα. 

Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2020

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε αρχικά στη σύσταση και τη λειτουργία των ακόλουθων Επιτροπών: της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου, της Διευρυμένης Επιτροπής Διαχείρισης και της Ομάδας Υλοποίησης. Όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός, στη συνέχεια συμφωνήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν με ομοφωνία τα 7 σημεία εισόδου και οι 14 κόμβοι υπηρεσιών / διευκολύνσεων, ενώ συμφωνήθηκαν και οι διευκολύνσεις που θα περιλαμβάνουν οι 14 κόμβοι, όπως και το οδικό δίκτυο που θα βελτιωθεί. Ακολούθως διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος αφορούσε αποκλειστικά τις υποδομές που θα δημιουργηθούν εντός του πάρκου. Απονεμήθηκαν συνολικά 7 βραβεία και το πρώτο βραβείο κέρδισε ομάδα αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Στέφανη Μισέρη και Μιχάλη Αναστασίου. Ο κ. Καδής είπε επίσης πως στο διάστημα αυτό έγιναν και οι ακόλουθες 3 μελέτες:

– Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον), που εξετάζει πιθανές επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης της περιοχής από τις δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου.

– Μελέτη Βελτίωσης του Οδικού Δικτύου, που αποσκοπεί στη βελτίωση του οδικού δικτύου με τρόπο που να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον.

– Μελέτη επισκεψιμότητας, σκοπό της οποίας ήταν να εκτιμήσει το μέγεθος της επισκεψιμότητας, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των επισκεπτών του Ακάμα (παρουσιάστηκε σήμερα).

Τέλος, ο κ. Καδής σημείωσε πως εντός του 2019 αποφασίσθηκε και η άρση των επεμβάσεων. Συγκεκριμένα ετοιμάστηκε κατάλογος με όλες τις παράνομες επεμβάσεις στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χωρομετρήθηκαν και έχει αρχίσει η άρση τους. Στο διάστημα αυτό συμφωνήθηκαν επίσης: το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου και ο γενικός τρόπος λειτουργίας του, η στελέχωση και οι αναγκαίοι παρκοφύλακες, η ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων σαφάρι και τετράτροχων οχημάτων (τύπου γουρούνας), τα μέτρα ασφάλειας του Blue Lagoon, η αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του οδικού δικτύου, η επικαιροποίηση του Σχεδίου με βάση τις νέες αλλαγές,  και μέτρα διατήρησης της φύσης.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα ενώ εντός του επόμενου μηνός θα αρχίσει η εκπόνηση λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων από αρχιτέκτονες. Επίσης, μέσα στο 2020 θα συνεχιστεί η επεξεργασία και η διαβούλευση πάνω σε λεπτομέρειες άλλων θεμάτων όπως είναι το τέλος διατήρησης εισόδου, η ετοιμασία κανόνων λειτουργίας του Πάρκου, η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων των υποδομών των κόμβων και άλλα.

«Στις αρχές του 2021 αρχίζει η ανάπτυξη των υποδομών στους κόμβους και στα μέσα του ίδιου χρόνου θα αρχίσει η βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπολογίζεται πως το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ολοκληρωθεί η στελέχωση και η απόκτηση του εξοπλισμού. Το πάρκο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2022», είπε, ανάμεσα σ’ άλλα, ο κ. Καδής.

Ικανοποιημένη η Κυβέρνηση 

Στον αριθμό των επισκέψεων στον Ακάμα, οι οποίες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επικαλέστηκε την έρευνα για την επισκεψιμότητα του ΕΔΠ του Ακάμα την οποία διενήργησε η εταιρεία RAI.

«Να μου επιτραπεί να κάνω μια εκ των προτέρων αναφορά σε ένα μόνο στοιχείο της έρευνας επισκεψιμότητας, που αφορά στον αριθμό των επισκέψεων στην περιοχή, ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ το ένα εκατομμύριο ετησίως. Αυτός και μόνο ο αριθμός καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για την άμεση διαχείριση της τεράστιας πίεσης που δέχονται σήμερα η περιοχή του Ακάμα και τα φυσικά της οικοσυστήματα αλλά και τα πολυδιάστατα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση και λειτουργία του Πάρκου», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταλήγοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς διαπίστωσε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας, και συνεχάρη θερμά όσους συνέβαλαν προκειμένου το Σχέδιο Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα να βρίσκεται στο σημείο που παρουσιάστηκε σήμερα.

Μελέτη επισκεψιμότητας

Ιδιαίτερα χρήσιμα κρίνονται τα συμπεράσματα της εταιρείας RAI αναφορικά με τη μελέτη επισκεψιμότητας στο Δασικό Πάρκο του Ακάμα. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ολύμπιος Τουμάζου, ανέφερε πως οι σημαντικότεροι στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστωθούν ο αριθμός των επισκεπτών στο ΕΔΠ Ακάμα και το προφίλ τους, η συχνότητα των επισκέψεων στο Πάρκο και οι συνήθειες των επισκεπτών σ’ αυτό, καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με το ΕΔΠ (ικανοποίηση, προβλήματα κτλ.). Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον κ. Τουμάζου, έγιναν 605 συνεντεύξεις σε νοικοκυριά, μόνιμους κάτοικους του νησιού, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 16-65 ετών. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019. Μερικά από τα πορίσματα της έρευνας, έτσι όπως παρουσιάστηκαν σήμερα από τον κ. Τουμάζου, είναι:

–  Το 38% των επισκεπτών όταν ρωτήθηκε «τι θα θέλατε να δείτε περισσότερο στο ΕΔΠ του Ακάμα» απάντησε πως «δεν θέλει να δει τίποτα περισσότερο και να μείνει ο Ακάμας όπως είναι», δηλαδή φυσικός και αυθεντικός. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, επίσης στην καθαριότητα, στη βελτίωση του οδικού δικτύου, στην αύξηση προστασία της περιοχής.

– Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό (92%) κρίνει πολύ σημαντική την προστασία της περιοχής του ΕΔΠ Ακάμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσοστό είναι λίγο πιο χαμηλό στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου (γύρω στο 80%).

-Περίπου οι μισοί δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι από τις επισκέψεις τους στο ΕΔΠ του Ακάμα. Ένας στους τέσσερις δηλώνει αρκετά ευχαριστημένος, ενώ ένας στους δέκα λίγο ευχαριστημένος.

-Ο κόσμος θεωρεί πως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΔΠ του Ακάμα είναι η απόρριψη σκουπιδιών, οι πυρκαγιές και η καταστροφή φυσικών οικοτόπων και ειδών. Κάποιοι ανέφεραν επίσης και την ανεξέλεγκτη διακίνηση, την έλλειψη αστυνόμευσης, τη ρίψη λυμάτων, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών, την έλλειψη ενημέρωσης για τους κανόνες λειτουργίας, το οδικό δίκτυο καθώς και το παράνομο κυνήγι (λαθροθηρία).

– 54% του πληθυσμού ηλικίας 16-65 χρονών επισκέφθηκε το ΕΔΠ Ακάμα μέσα στο 2019.

-Οι επισκέπτες του Πάρκου προέρχονται από όλες τις επαρχίες: 43% από Λευκωσία, 29% από Λεμεσό, 14% από Πάφο, 12% από Λάρνακα και 2% από Αμμόχωστο.

-Τα σημεία τα οποία επισκέπτονται οι περισσότεροι είναι τα Λουτρά της Αφροδίτης, το Blue Lagoon, η παραλία της Λάρας, η Φοντάνα Αμορόζα, το Φαράγγι του Άβακα ή και κάποιο από τα μονοπάτια (Άδωνη/Σμιγιές κ.λπ.).

-Οι μισοί από τους Κύπριους επισκέπτες έχουν επισκεφθεί το ΕΔΠ Ακάμα μόνο μια φορά μέσα στο 2019, αλλά φαίνεται ότι αρκετοί το επισκέφθηκαν 2-3 φορές μέσα στο 2019, ενώ κάποιοι άλλοι (κυρίως επαρχίας Πάφου) περισσότερες φορές.

-Οι κυριότεροι λόγοι  για τους οποίους οι Κύπριοι επισκέπτονται το ΕΔΠ Ακάμα είναι ο περίπατος, ο τουρισμός, η παρατήρηση της φύσης ή το κολύμπι. Κάποιοι άλλοι λόγοι είναι και η πεζοπορία, η ορειβασία, το κάμπινγκ και το κυνήγι.

-Σχεδόν όλοι οι Κύπριοι (90%) χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για να πάνε στο ΕΔΠ Ακάμα.

Σημαντικό εργαλείο τα συμπεράσματα

Κλείνοντας τη σημερινή ενημερωτική παρουσίαση στο Προεδρικό, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της εταιρείας RAI για την παρουσίαση της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας μελέτης επισκεψιμότητας του ΕΔΠ Ακάμα που μας δίνει, όπως είπε ο κ. Καδής, ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα.

«Τα συμπεράσματα αποτελούν ακόμα ένα εργαλείο για τον πιο σωστό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό μας», ανέφερε ο κ. Καδής και πρόσθεσε, καταλήγοντας, πως «ιδιαίτερα στεκόμαστε στην ισχυρή επιθυμία της συντριπτικής πλειονότητα των επισκεπτών να προστατευτεί ο πραγματικός πλούτος της περιοχής, δηλαδή η φυσικότητα, η αυθεντικότητα και όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά της χερσονήσου, που είναι και ο κύριος στόχος του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα».

Δείτε την παρουσίαση του Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή

Δείτε τα αποτελέσματα της Μελέτης Επισκεψιμότητας στο Δασικό Πάρκο του Ακάμα – RAI