Πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνέχεια της σχετικής με την πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων Ανακοίνωσης της 15ης Νοεμβρίου 2018, πληροφορεί το κοινό ότι πώληση δέντρων θα γίνεται και στον Δασικό Σταθμό Δεκέλειας γι’ αυτό και ο κατάλογος των Κέντρων πώλησης διαμορφώνεται όπως πιο κάτω:

Κέντρο Πώλησης Τηλέφωνο επικοινωνίας
Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας 22403749
Δασικός Σταθμός Λάρνακας 24818108
Δασικός Σταθμός Δεκέλειας 24723432
Δασικό Φυτώριο Φασουρίου 25952120
Δασικός Σταθμός Λεμεσού 25872306
Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου 26306266
Δασικός Σταθμός Γιαλιάς 26812730
Δασικός Σταθμός Παναγιάς 26817416
Δασικός Σταθμός Πλατανιών 22608512

Σημειώνεται ότι η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 15:00).

Η πώληση θα αρχίσει την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.