Πετυχημένη η 6η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ

Το ΠΑΑ 2014-2020 επεκτείνεται και ενισχύεται με 64.2 εκατ. ευρώ

Για την επέκταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 μέχρι το 2022 και για την πρόσθετη ενίσχυση του Προγράμματος με το ποσό των 64.2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Η ανακοίνωση της επέκτασης του Προγράμματος έγινε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στο πλαίσιο της 6ης Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, στην παρουσία εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η επέκταση αυτή συνοδεύεται από πρόσθετες ευρωπαϊκές πιστώσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν νέες προκηρύξεις. Αναμένω λοιπόν ότι το 2021 θα γίνουν νέες προκηρύξεις και θα χρηματοδοτηθούν πρόσθετες δράσεις, σε μια ιδιαίτερα καθοριστική περίοδο για την κοινωνία μας και ιδιαίτερα για τον αγροτικό μας κόσμο», σημείωσε ο κ. Κώστας Καδής.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που ανέδειξε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία του τόπου, ο Υπουργός τόνισε ότι έγιναν πολύ σημαντικά βήματα κατά την περασμένη χρονιά για στήριξη των αγροτών, υπενθυμίζοντας τη στοχευμένη δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού μέτρου, η οποία είχε αυξημένο ενδιαφέρον και υπερκάλυψε τον προϋπολογισμό της. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, ο κ. Καδής υπερτόνισε την άμεση, καταλυτική και άοκνη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών για την ετοιμασία, υλοποίηση και χρηματοδότηση σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών δράσεων του Μέτρου 21 (“Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19”) του ΠΑΑ. «Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ετοιμάστηκαν στοχευμένα μέτρα για επιπρόσθετη στήριξη, κυρίως σε επαγγελματίες γεωργούς που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας», πρόσθεσε ο Κώστας Καδής.

Κατά τη Συνεδρία, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν σφαιρικά για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ, από την έναρξη του μέχρι και σήμερα, ενώ εξέφρασαν και την ικανοποίηση τους για την πρόοδο που παρουσιάζεται. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να υποβάλουν χρήσιμες απόψεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη.  Δεδομένης της επέκτασης του ΠΑΑ μέχρι το 2022, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προβεί εκ νέου σε προκήρυξη του επενδυτικού καθεστώτος 4.1 (“Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων”) εντός του 2021.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν και για την πορεία ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, του οποίου η υλοποίηση αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023, καθώς και για τις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2019-2020. Επιπλέον, τα μέλη υπέβαλαν τις απόψεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των αναγκών που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της SWOT ανάλυσης.  Με τη σειρά του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι αποδίδει προτεραιότητα στη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και ότι θα συνεχίσει να πορεύεται στο ίδιο πλαίσιο συμμετοχικότητας.