Παρουσιάστηκε ο απολογισμός έργου του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την περίοδο Μαρτίου 2018-Απριλίου 2019

Μεταρρυθμίσεις και νέες πρωτοβουλίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας

Το έργο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την περίοδο Μαρτίου 2018-Απριλίου 2019 παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κώστας Καδής την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, στο αμφιθέατρο «Θεόφιλος Γεωργιάδης» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Αναφερόμενος ευρύτερα στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο, ο Κώστας Καδής τόνισε πως αυτές στοχεύουν σε μια αειφόρο, πράσινη και καθαρή Κύπρο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από την ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η παρουσίασή του κ. Καδή οργανώθηκε γύρω από πέντε κύριες ενότητες, ως ακολούθως:

Γεωργία – Αγροτική Ανάπτυξη

Ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι στον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, εκσυγχρονίζουν τον αγροτικό τομέα, στηρίζουν τους Κύπριους αγρότες και διασφαλίζουν την παραγωγή και διοχέτευση ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης, για το οποίο αναμένεται σύντομα έγκριση από τη Βουλή και έναρξη της εφαρμογής του, καθώς και στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αναμένεται να στηρίξει ιδιαίτερα του κύπριους παραγωγούς. Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε, επίσης, ότι ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την καθιέρωση επίσημου Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, ανοίγοντας τον δρόμο για κατάθεση του σχετικού Νομοσχεδίου στη Βουλή. «Το Σήμα θα βοηθά στην ταυτοποίηση προϊόντων και τροφίμων που παράγονται στην Κύπρο με κυπριακές πρώτες ύλες, προσδίδοντας πρόσθετη αξία σε αυτά», σημείωσε ο κ. Καδής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Υπουργό στα μέτρα που εφαρμόστηκαν για στήριξη του Κύπριου αγρότη μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αφορούν στη δημιουργία νέων και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, στην παροχή κινήτρων για άσκηση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, στη στήριξη νέων γεωργών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αγροτικές περιοχές, στις εκταρικές και κεφαλικές επιδοτήσεις και στην εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης. Το ύψος της οικονομικής στήριξης για τα μέτρα αυτά κατά τον τελευταίο χρόνο ανήλθε στα €102 εκ. Κατά την ίδια περίοδο, σημαντική ήταν και η στήριξη των αγροτών μέσα από τις αποζημιώσεις για αντιμετώπιση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, οι οποίες ανήλθαν στα €16 εκ.

Υδατική Πολιτική

«Οδεύουμε προς αναθεώρηση της Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Υδάτων και Αντιμετώπιση της Ανομβρίας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας αλλά και για να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα του νερού», τόνισε ο κ. Κώστας Καδής αναφερόμενος στη Στρατηγική Μελέτη που ετοιμάστηκε και θα προωθηθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Για διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών ύδρευσης, ο κ. Καδής επεσήμανε ότι υλοποιούνται έργα σε όλη την Κύπρο, ενώ αναφερόμενος στην παροχή νερού για άρδευση, τόνισε ότι αυτή θα ενισχυθεί από αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, από έργα αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού, καθώς και από τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης για σκοπούς άρδευσης. Ανέφερε, επίσης, ότι μελετάται η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών καταγραφής και διαχείρισης αρδευτικών δικτύων, προχωρά η πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστημάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση διαρροών νερού σε επιλεγέντα δίκτυα νερού και εντατικοποιείται η εκστρατεία καλλιέργειας υδατικής συνείδησης.

Περιβάλλον – Δάση

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της προστασίας των δασών και της βιοποικιλότητας του τόπου μας, ο κ. Καδής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες ενίσχυσης της προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές, παρουσιάζοντας μια σειρά από δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης δασικών και αστικών πάρκων και της ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου των δασών, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε ότι άρχισε η υλοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, του Σχεδίου Δράσης για αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς και των Κρατικών Δασών του Δικτύου «Natura 2000». Δεν παρέλειψε ακόμη να αναφερθεί στις διαδικασίες που εξελίσσονται για λειτουργία του Δασικού Κολεγίου Κύπρου ως Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς και στη μελέτη για επαναφορά, σε αναβαθμισμένη μορφή, του κύκλου σπουδών στη Δασοπονία.

Περνώντας στις πολιτικές του Υπουργείου του για το Περιβάλλον, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για ένταξη στο Δίκτυο «Natura 2000» του ενοποιημένου Δάσους Πάφου, του Δάσους Λιοπετρίου και της θαλάσσιας περιοχής Ωκεανίς, ενώ αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, όπως και η Στρατηγική για την Απερήμωση.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στον εκσυγχρονισμό που επιτεύχθηκε στη νομοθεσία που διέπει τις μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, με την πλήρη εναρμόνισή της με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Σε ό,τι αφορά στις μελέτες Δέουσας Εκτίμησης για έργα σε περιοχές του Δικτύου «Natura 2000», ο κ. Υπουργός ενημέρωσε ότι την περασμένη χρονιά εξετάστηκαν 16τέτοιεςμελέτεςκαι ότι διενεργήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος για 164 έργα που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν σε περιοχές του Δικτύου «Natura 2000». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ετοιμάστηκε το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα με τις πολιτικές και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η χώρα μας για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2030, κατά 24% σε σχέση με το 2005.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η προώθηση πολιτικών και μέτρων για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, αποτέλεσε έναν από τους τομείς στους οποίους την περασμένη χρονιά καταγράφηκε μεγάλη πρόοδος. «Το κλείσιμο των σκυβαλότοπων στο Βατί και στον Κοτσιάτη και η έναρξη εκτροπής δημοτικών αποβλήτων επαρχίας Λευκωσίας στην εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Κόσιης, σηματοδότησαν την αλλαγή του τρόπου της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Κώστας Καδής, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το εγχείρημα, που αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, τη λειτουργία των πράσινων σημείων, καθώς και διευθετήσεων για την επεξεργασία όλων των ροών απορριμμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στα θετικά αποτελέσματα της απαγόρευσης της δωρεάν διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας στα σημεία πώλησης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προγραμματίζονται περαιτέρω βήματα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως η επέκταση του Δικτύου Πράσινων Σημείων, η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πάφου, η προώθηση Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης των Τοπικών Αρχών, καθώς και Σχεδίου Χορηγιών για μονάδες κομποστοποίησης και αναερόβιας χώνευσης.

Αλιεία – Θαλάσσιες Έρευνες

Αναφερόμενος στον τομέα της Αλιείας, ο κ. Καδής τόνισε ότι για στήριξη του τομέα, το Υπουργείο προχώρησε, υλοποίησε και προγραμματίζει την υλοποίηση μιας σειράς από έργα υποδομής ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,7 εκ. και συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού τομέα, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και στη στήριξη των παράκτιων περιοχών. Για τη στήριξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα της οποίας αποτελούν το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων της Κύπρου, ο κ. Καδής ανέφερε ότι μέσω του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2014-2020, εφαρμόστηκαν Σχέδια Επενδύσεων ύψους €1,2 εκ. Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στον τομέα της αλιείας, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και στη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επισημαίνοντας την πρόσφατη Κήρυξη Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στο Κάβο Γκρέκο, στις Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια για την προστασία της Φώκιας και στη Λάρα – Τοξεύτρα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Προστασία και ευημερία των ζώων – διασφάλιση της δημόσιας υγείας
«Μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, για πρώτη φορά έχει τεθεί σε ισχύ ένα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, προγράμματα και νομοθεσίες», ανέφερε ο κ. Υπουργός. Από αυτές ξεχώρισε το ετήσιο σχέδιο στειρώσεων γάτων, τον διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής χορηγίας για τις φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και μια σειρά νέων νομοθεσιών για βελτίωση της ευημερίας των ζώων.

Περνώντας το μήνυμα ότι η ευημερία των ζώων βρίσκεται υψηλά πλέον στις προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο κ. Υπουργός ενέταξε στην παρουσίασή του την προβολή μίας εκ των τριών νέων ταινιών που ετοίμασε το Υπουργείο, στο πλαίσιο της εκστρατείας διαφώτισης για καλλιέργεια συνείδησης με έμφαση στην εγκατάλειψη των ζώων, τη στείρωση, τη σήμανση και την υπεύθυνη κατοχή.

Ο κ. Καδής επισημαίνοντας τη σημασία της διασφάλισης πιο ποιοτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης για τον καταναλωτή, αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των ελέγχων στην τροφική αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση της χρήσης φαρμάκων και αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια στήριξης του τομέα ζωικής παραγωγής και στη δημιουργία νέων προοπτικών και περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε τρίτες χώρες.

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Καδής εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συμμετέχουν με τις ιδέες, τις παρατηρήσεις και την κριτική τους στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών του Υπουργείου. Παράλληλα, ζήτησε τη συνδρομή όλων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο «χτίσιμο» μιας νέας νοοτροπίας απέναντι στον πλανήτη μας. «Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη περάσει την πόρτα μας», είπε. «Δεν μπορούμε πλέον να αδιαφορούμε για την ύπαρξή της. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανέλαβε να συντονίσει την πρωτοβουλία της Κύπρου να δημιουργήσει ένα κέντρο περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ζητώ τη συνεργασία όλων, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, έτσι ώστε από δω και πέρα όλοι μαζί να εντάξουμε την Κύπρο στις χώρες που πρωτοστατούν για την προστασία του πλανήτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», κατέληξε.

Παρουσιαση έργου του Υπουργείου Γεωργίας, για την περίοδο Μαρτίου 2018-Απριλίου 2019.pdf