Παρουσίαση εκτίμησης των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στη μεσογειακή φώκια στην περιοχή θαλασσινές σπηλιές στην Πέγεια

Τα αποτελέσματα μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στη μεσογειακή φώκια Monachusmonachus από τη δημιουργία αναπτύξεων και την ύπαρξη διάφορων δραστηριοτήτων στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια, παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η διενέργεια της εν λόγω μελέτης κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στην Πέγεια, η οποία αποτελεί σημαντικό χώρο ξεκούρασης και αναπαραγωγής για τη μεσογειακή φώκια, έχει προχωρήσει ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό τουριστική και οικιστική ανάπτυξη.

Η παρουσίαση έγινε από τον συντάκτη της μελέτης, Δρ. Πάνο Δενδρινό, ειδικό στην οικολογία της μεσογειακής φώκιας, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή.Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι«οι εισηγήσεις του κ. Δενδρινού ως προς τη σωστή διαχείριση και διατήρηση του είδους, θα μελετηθούν και υιοθετηθούν από την κυβέρνηση».

Στη μελέτη που παρουσίασε σήμερα, ο κ. Δενδρινός αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν διαχειριστικά μέτρα προστασίας στην περιοχή, με στόχο την όσο το δυνατό αρμονικότερη συμβίωση φώκιας και ανθρώπου. Σημειώνει, επίσης, ότι τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν τον Μάρτιο του 2018, σε κοινή σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Η μελέτη εισηγείται εξειδίκευση των μέτρων ως εξής:
– Δημιουργία ζώνης απόλυτης προστασίας των αναπαραγωγικών σπηλαίων στην ξηρά και στη θάλασσα.
– Αποτελεσματική ρύθμιση της κίνησης των ανθρώπων κοντά στα αναπαραγωγικά καταφύγια του είδους.
– Αποτελεσματική διαχείριση των μη κτισμένων οικοπέδων που βρίσκονται πάνω από τις σπηλιές αναπαραγωγής.
– Εκτόνωση της ανθρώπινης πίεσης, μέσω του πεζόδρομου και της αξιοποίησης της παραλίας Καφίζη.

Η μεσογειακή φώκια Monachusmonachus είναι το πιο απειλούμενο είδος φώκιας στη Γη και το μοναδικό είδος που ζει στη Μεσόγειο Θάλασσα, με συνολικό πληθυσμό που δεν ξεπερνά τα 700 άτομα. Το είδος χρησιμοποιεί τις θαλασσινές σπηλιές για ξεκούραση και αναπαραγωγή. Στην Κύπρο καταγράφηκε η παρουσία του για πρώτη φορά το 1959 ενώ, από τα διαθέσιμα δεδομένα, κατά την περίοδο 1970-2010 οι εμφανίσεις ατόμων του είδους ήταν σποραδικές και σπάνιες. Από το 2011 και μετά παρουσιάζεται ανάκαμψη του πληθυσμού του.

Η μελέτη θα δοθεί στη δημοσιότητα αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των επιπτώσεων και στο χερσαίο μέρος που αφορά στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών Πέγειας.