Παρουσία σκουπιδιών στις Αλυκές Λάρνακας – Δρομολαξιάς

Ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε καθαρισμό της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Αλυκές Λάρνακας.

Τα απορρίμματα για τα οποία γίνεται αναφορά σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» απομακρύνθηκαν μετά από άμεση συνεννόηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Δήμου Λάρνακας. Το θέμα των λυμάτων τυγχάνει διερεύνησης και χειρισμού από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται παράλληλα, ότι ο σχεδιασμός του Περιβαλλοντικού Κέντρου και του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού και την καλύτερη διαχείριση της περιοχής, έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς κατά το 2020.

Προκαλεί ωστόσο θλίψη το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η απόρριψη σκουπιδιών σε μη ενδεδειγμένα σημεία, και πολύ περισσότερο σε προστατευόμενες περιοχές, επιβαρύνει τη φύση και μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Η προστασία της φύσης είναι υπόθεση όλων.