Παρέμβαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης «Κύκλοι της γης» με θέμα: «Η σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους αγρότες και τους καταναλωτές στην Κύπρο» στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λεωφ. Βύρωνος 30, Λευκωσία)

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώνεται με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εκστρατείας ενημέρωσης «Κύκλοι της γης», για την Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συντελεστές της ενημερωτικής αυτής εκστρατείας για το έργο που έχουν επιτελέσει.

Είναι γεγονός ότι η πληροφόρηση αποτελεί απαραίτητο συστατικό κάθε πολιτικής, πόσο μάλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία είναι μια από τις παλαιότερες και πιο ολοκληρωμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πληροφόρηση και ο κοινωνικός διάλογος αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες του ευρωπαϊκού μοντέλου σχεδιασμού πολιτικών, το οποίο υιοθετείται και στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
«Κύκλοι της Γης», έχει συμβάλει σημαντικά στη προσπάθεια πληροφόρησης του κοινού για τον ρόλο και το έργο της.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που απορροφά σήμερα το 38% του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι απλά επωφελής για τους αγρότες και τη γεωργική παραγωγή, αλλά επηρεάζει όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες. Το ρυθμιστικό της πλαίσιο διέπει ολόκληρο τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, από την παραγωγή της πρώτης ύλης, την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και εμπορία του τελικού προϊόντος μέχρι αυτό να καταλήξει στο τραπέζι μας, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον, τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα εργαλεία που αυτή παρέχει, αποτελούν ουσιαστικά τον φορέα υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Κύπρου για τον αγροτικό τομέα, που αποσκοπεί στην προώθηση της πράσινης οικονομίας, στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας, στην αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, στην ισορροπημένη περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με γνώμονα πάντα την
προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου, καθώς και αξιοποίηση της τεχνολογίας και της διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 2004 που εντάχθηκε η Κύπρος στην ΕΕ μέχρι και σήμερα, έχουν διοχετευτεί στην κυπριακή γεωργία, μέσω της ΚΑΠ, πέραν των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, γύρω στα 500 εκατομμύρια αφορούσαν στον Πυλώνα 1, δηλαδή στις Άμεσες Πληρωμές και τα Μέτρα Στήριξης της Αγοράς, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν στον Πυλώνα 2, δηλαδή στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής
αποτυπώνονται στην ανοδική πορεία της αξίας παραγωγής της γεωργίας, της αλιείας και της δασοκομίας μας και στην σταθεροποίηση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της χώρας μας.

Η κυπριακή γεωργία, λειτουργώντας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μακριά από τα κέντρα των διεθνών αγορών ενώ λόγω του μικρού όγκου της παραγωγής μας, τα προϊόντα μας έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Γι’ αυτό άλλωστε και η πολιτική μας έχει πλέον στραφεί από την ποσοτική προς την ποιοτική παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και είναι για αυτό που καθημερινά εργαζόμαστε για την καταχώρηση όλων των παραδοσιακών αγροδιατροφικών μας προϊόντων ως προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Μέχρι σήμερα, έχουν καταχωρηθεί το κολοκάσι/πούλλες Σωτήρας ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και το παφίτικο λουκάνικο, το γλυκό τριαντάφυλλου Αγρού, τα κουφέτα αμυγδάλου Γεροσκήπου και το λουκούμι
Γεροσκήπου ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ενώ προχωρεί η διαδικασία και για αρκετά άλλα προϊόντα. Σημαντική αύξηση σημειώνει επίσης και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων σχεδόν όλων των χωρών της ΕΕ, τις καλούμενες «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές». Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αφορούν στην εμπορική δραστηριότητα η οποία παρεκκλίνει από την ορθή εμπορική
συμπεριφορά και αντιβαίνει στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, επιφέροντας σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό και στον καταναλωτή. Το Υπουργείο μας, έχει αρχίσει ήδη μια προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που ισχύουν στον τόπο μας, και σύντομα ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε αποτελεσματικά μέτρα
πάταξης του φαινομένου, προς όφελος των γεωργών και της οικονομίας του τόπου μας. Η προσπάθεια μας αυτή συνάδει και με την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα ρυθμίσει πλέον θεσμικά τα κακώς κείμενα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Όπως κάθε πολιτική, έτσι και η Κοινή Αγροτική, ως μια δυναμική πολιτική και ως εργαλείο ανάπτυξης, πρέπει να αξιολογείται και να αναθεωρείται. Οφείλει λοιπόν, να ανταποκρίνεται σε υφιστάμενες και νέες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να υποστηρίζει επαρκώς την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά στην απασχόληση και στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην παρούσα φάση, οι συζητήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020 έχουν ήδη αρχίσει.

Στις συζητήσεις για το νέο πλαίσιο, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Κύπριου Αγρότη αλλά και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει η γεωργία στον τόπο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μια φορά τη σημασία της ενημερωτικής αυτής εκστρατείας, στην επίτευξη του στόχου της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, για τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας και τις ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον, μέσω και της σωστής αξιοποίησης των εργαλείων που παρέχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική.