Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο των “Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμών”

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιούν στο κοινό πως η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης, για το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς Μη Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2021», παρατείνεται μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2021, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω παράτασή της.

Υπενθυμίζεται πως η διαβούλευση θα διεξαχθεί γραπτώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του προτεινόμενου προσχεδίου Κανονισμών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου director@vs.moa.gov.cy, αναφέροντας ως θέμα: «Κανονισμοί διατήρησης σκύλων για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς».

Το προσχέδιο των Κανονισμών μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στο σημείο «Υγεία και Ευημερία Ζώων – Ευημερία Ζώων – Διαβούλευση».