Παγκύπριο Σχέδιο Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο – Θα σημανθούν δωρεάν περίπου 20.000 σκύλοι

«Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων» ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τη μείωση των σκύλων που δεν έχουν σήμανση και κατ’ επέκταση τη διευκόλυνση εντοπισμού των ιδιοκτητών των σκύλων που έχουν εγκαταλειφθεί ή απωλεσθεί. Το Σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για όλους τους πολίτες να σημάνουν τον σκύλο τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σκύλων Νόμου.

Το Σχέδιο που εισηγήθηκε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προνοεί την αγορά περίπου 20.000 μικροπλακετών αναγνώρισης (microchip), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δωρεάν σήμανση αντίστοιχου αριθμού σκύλων. Με την εμφύτευση της μικροπλακέτας στο ζώο, θα καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο Σκύλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισής του, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του.

Το Σχέδιο θα παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες μέρες αναλυτικά από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα καλύπτει συγκεκριμένη χρονική περίοδο 4 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των μικροπλακετών αναγνώρισης. Το Σχέδιο θα είναι παγκύπριο και θα υλοποιηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τη συνεργασία των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, φιλοζωικών οργανώσεων και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

Το «Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων» αποτελεί ακόμα ένα μέτρο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων που υλοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ένας από τους στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της εγκατάλειψης σκύλων και η μείωση των αδέσποτων ζώων.