Ορισμοί υψομετρικών όρων που χρησιμοποιούνται στα δελτία πρόγνωσης καιρού

Προκειμένου να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η διαβάθμιση των υψομέτρων, να γίνεται καλύτερα κατανοητός ο υψομετρικός διαχωρισμός αλλά και οι σχετικοί υψομετρικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα δελτία καιρού, ορίζονται τα πιο κάτω ενώ βασίζονται σε σχετική Ευρωπαϊκή ρύθμιση:

Α. «Yψηλότερες κορυφές του Τροόδους»: Ορίζεται η υψομετρική ζώνη η οποία ορίζεται ενδεικτικά από την Πλατεία Τροόδους  μέχρι τον Όλυμπο, την υψηλότερη κορυφή του Τροόδους, δηλαδή  η ζώνη 1650-1950 μέτρων (5500-6400 ποδών).

Β. «Ορεινά»:  Ορίζεται η υψομετρική ζώνη μεταξύ 600 – 1650 μέτρων (2000 – 5500 ποδών) και χωρίζεται στις δύο πιο κάτω ζώνες:

      1. «Υψηλότερα ορεινά»: 1150 – 1650 μέτρα (3800 – 5500 πόδια),
      2. «Χαμηλότερα ορεινά»: 600 – 1150 μέτρα (2000 – 3800 πόδια).

Γ. «Ημιορεινά»: Ορίζεται η υψομετρική ζώνη μεταξύ 300 – 600 μέτρων (1000-2000 ποδών) και

Δ. «Πεδινά και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου»: Ορίζεται η υψομετρική ζώνη από τη μέση στάθμη θάλασσας  μέχρι 300 μέτρα (1000 πόδια).

Τα υψόμετρα που καταγράφονται είναι στρογγυλοποιημένα και αναφέρονται από τη μέση στάθμη θάλασσας.

Για καλύτερη εποπτεία παρουσιάζεται το πιο κάτω γραφικό, μαζί με τοπωνύμια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτόματους σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας