Ομιλία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας Προστασίας των Δασών, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας Προστασίας των Δασών. Η Εβδομάδα Προστασίας των Δασών,η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή από το Τμήμα Δασών, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το κράτος για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινούσχετικά τησημασία των δασών αλλά και τη μεγαλύτερη απειλή κατά των δασών μας, τις πυρκαγιές. Η καλλιέργεια της δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα στους νέους μας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Τα δάση, με τον πολυλειτουργικό ρόλο τους, έχουν τεράστια αξία για τον τόπο μας γιατί συμβάλλουν σημαντικά και ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. Αποτελούν ένα ανανεώσιμο φυσικό πόροκαι τη σπονδυλική στήλη του φυσικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπουκαιστη δημιουργία καλυτέρων συνθηκών ζωής.Έχοντας πλήρη γνώση του πολύπλευρου ρόλου που διαδραματίζουν τα δάση, το κράτος καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη προστασία τους.

Σχεδόν κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας όπως και σ’ άλλες περιοχές του πλανήτη μας, οι πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα δασικά οικοσυστήματα.Παρά το γεγονός ότι τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά και έχουν αναπτύξει μηχανισμούς μεταπυρικής αναγέννησης, η κλιματική αλλαγή που είναι ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας και ο ανθρώπινος παράγοντας, αυξάνουν αφενός τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς και μειώνουν αφετέρου τις δυνατότητες φυσικής αποκατάστασης.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που ο σχεδιασμός και η οργάνωση του Συστήματος Διαχείρισης των Δασικών Πυρκαγιών καθίσταται μια διαδικασία η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής και στα νέα δεδομένα. Η Κυβέρνηση έχει και τη θέληση και την πολιτική βούληση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, με αποφασιστικότητα και με κάθε δυνατό τρόπο.

Εκτιμούμε ότι κατορθώσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις και να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο την περσινή χρονιά. Ευελπιστούμε σε μια ακόμη καλύτερη αντιπυρική περίοδο φέτος και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των δασοπυροσβεστών και πυροφυλάκων, ενώ ήδη άρχισε και συνεχίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού στη δασοπυρόσβεση. Όλα τα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών έχουν ελεγχθεί και συντηρηθεί και βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στους διάφορους δασικούς
σταθμούς. Έχουν παραληφθεί στις αρχές του έτους δύο προωθητές γαιώνενώ έχουν αγοραστεί και δύο φορτηγάοχήματα που θα χρησιμοποιούνται κυρίως για την μεταφορά των προωθητών γης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εντός του 2018 αναμένεται να παραληφθούν 4 καινούργια μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 13 νέα πυροσβεστικά οχήματα μεσαίου μεγέθους, ενώ το 2019 θα παραληφθούν ακόμη 4 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα. Άρχισε και συνεχίζεται τόσο μέσα στα κρατικά δάση, όσο και σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου η κατασκευή και συντήρηση σημαντικών αντιπυρικών υποδομών, όπως αντιπυρικών λωρίδων, δασικών δρόμων και παροχών νερού για σκοπούς πυρόσβεσης.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος μείωσης της καύσιμης ύλης με καθαρισμό και απομάκρυνση της χαμηλής βλάστησης, σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας. Τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαθέτει το Τμήμα Δασών έχουν συντηρηθεί και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Για την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει, όπως κάθε χρόνο, το δίκτυο πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης και παράλληλα
θα εφαρμοστεί πρόγραμμα μηχανοκίνητων περιπολιών καθώς και εναέριων περιπολιών με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα του Τμήματος Δασών, ιδιαίτερα κατά τις μέρες υψηλού κινδύνου.Ετοιμάστηκε και άρχισε η σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος επιφυλακής των δασικών υπαλλήλων. Από φέτος θα εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις που πραγματοποιούν οι τοπικοί Δασικοί Σταθμοί με όλες τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην πυροπροστασία, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών ομάδων. Επίσης,έχει οργανωθεί μεγάλη εκστρατεία διαφώτισης και πάλι από τους τοπικούς Δασικούς Σταθμούς,οι οποίοι αφού εντοπίσουν τα σημεία από τα οποία μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά θα έρθουν σε επαφή με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών, θα μοιράσουν διαφωτιστικό υλικό και θα τους ενημερώσουν σχετικά με τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνουν για τη μείωση της πιθανότητας έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών.

Στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού ή χαλάρωσης.
Επιβάλλεται να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα προκειμένου να δώσουμε συνέχεια και διάρκεια στα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, που η κυβέρνηση προωθεί πρόσθετα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται:
– η βελτίωση του Συστήματος Οργάνωσης των Επιχειρήσεων Καταστολής των Πυρκαγιών,
– ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης,
– η βελτίωση του συστήματος πρόβλεψης του κίνδυνου δασικών πυρκαγιών και
– η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των εθελοντών για σκοπούς πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.
Πρόθεση του Υπουργείου μας είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή ικανότητα του Τμήματος Δασών στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Μέτρα θα ληφθούν και για την ενίσχυση της από αέρος ικανότητας μας για αντιμετώπιση των πυρκαγιών όπου προγραμματίζεται η βελτίωση της λειτουργίας της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων της Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ μελετάταικαι η ενίσχυση των πτητικών μέσων δασοπυρόσβεσης που διαθέτει η Δημοκρατία με επιπρόσθετα πυροσβεστικά αεροπλάνα, είτε με αγορά, είτε με ενοικιαγορά ή αγορά υπηρεσιών.Για σκοπούς μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης των αεροπλάνων προγραμματίζεται η δημιουργία δύο νέων διαδρόμων προσγείωσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μουνα εκφράσω την αμέριστη αναγνώριση και εκτίμηση μου για το σημαντικό έργο που επιτελεί το Τμήμα Δασών, και παράλληλα να συγχαρώ τη διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Τμήματος, για τις προσπάθειες που καταβάλουν με σκοπό να αντιμετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα, όποτε παραστεί ανάγκη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας, παρέχοντάς σας αμέριστη στήριξη και βοήθεια.

Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω την παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων στην πυροπροστασία υπηρεσιών και φορέων του τόπου και να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία και τη σημαντική συνεισφορά για να προστατευτούν τα δάση και το φυσικό μας περιβάλλον. Σας καλώ για μια ακόμη χρονιά να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για ετοιμότητα, συντονισμό και αποτελεσματικότητα στο δύσκολο έργο που μας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τη θετική τους συνεισφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δασικών πυρκαγιών και προσβλέπω σε ενδυνάμωση της παραγωγικής συνεργασίας μας. Κοινός στόχος μας θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική προστασία των δασών, του μοναδικού και σημαντικού αυτού εθνικού μας πλούτου, από τη φωτιά.

Συγχαίρω θερμά τις κοινότητες Βαβατσινιάς, Δυμών και Πηγαινιών που θα βραβευτούν σήμερα για την προσφορά τους στη πυροπροστασία των δασών.Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναγνωρίζει την τεράστια σημασία της εθελοντικής προσφοράς για διατήρηση και προστασία των δασών μας.

Κηρύσσοντας την έναρξη της Εβδομάδας Προστασίας Δασών και εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, θα ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι τα δάση μας αποτελούν ανεκτίμητο φυσικό πλούτο και ότι η αποτελεσματική προστασία τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας της πολιτείας και των πολιτών της. Ας μη ξεχνάμε ότι όσο ευνοϊκές και αν είναι οι συνθήκες για την έκρηξη των πυρκαγιών χρειάζεται και η σπίθα η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως της ανθρώπινης αμέλειας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.