Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαβουλεύσεις με τους νέους αγρότες

Διαβουλεύσεις με τους νέους της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Οι δύο διαβουλεύσεις, τις οποίες αγκάλιασαν οι νέοι μας θέτοντας και σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν, πραγματοποιήθηκαν στις κοινόυρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών, μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων που αφορούσαν την ποιότητα ζωής, την ανταγωνιστικότητα και τους νέους γεωργούς.

Επιπρόσθετα, υπέβαλλαν απόψεις και εισηγήσεις αναφορικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, την παροχή κινήτρων προς τους νέους, την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού και της νεανικής επιχειρηματικής ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών. Τα πορίσματα των διαβουλεύσεων θα παρουσιαστούν σύντομα σε ειδική ημερίδα.