Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στη χάραξη στρατηγικής για εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων, μέσα από Στοχευμένα Προγράμματα και Δράσεις, Ενίσχυση του Νομοθετικού Πλαισίου και Ενδυνάμωση των Μηχανισμών Ελέγχου.

  • Στοχευμένα Προγράμματα και Δράσεις
    Αύξηση σε €100.000 και θεσμοθέτηση ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τις Φιλοζωικές οργανώσεις.

Εφαρμογή Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, με ετήσιο προϋπολογισμό 75.000.

Καθορισμός διαδικασίας σήμανσης και εγγραφής σκύλων, με στόχο τη βελτίωση του Εθνικού Μητρώου Σκύλων και την αντιμετώπιση του προβλήματος της εγκατάλειψης των σκύλων και της αδήλωτης αναπαραγωγής τους.

Προώθηση Ειδικού Σχεδίου κινήτρων προς ιδιοκτήτες σκύλων, για σήμανση και εγγραφή των ζώων τους στο Εθνικό Μητρώο Σκύλων, με στόχο να σημανθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σκύλοι παγκύπρια.

  • Ενίσχυση Νομοθετικού Πλαισίου
    Με στόχο τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων ευημερίας ζώων, έχουν προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο μια σειρά νομοθετημάτων, τα οποία προβλέπουν:

Μετονομασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Ευημερίας Ζώων» και παράλληλα ανάληψης ρόλου ενιαίου φορέα για την προστασία των ζώων, πλαισιωμένου από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων.

Αναθεώρηση του περί Σκύλων Νόμου, με σκοπό τη βελτίωσή του και την αποσαφήνιση των προνοιών που προβλέπει τόσο για τα θέματα ευημερίας, όσο και κατοχής των σκύλων.

Καθορισμό των ειδών που μπορούν να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς και ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων πώλησης ζώων συντροφιάς, με έμφαση στα θέματα ευημερίας των ζώων.

Καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την ευημερία των ζώων σε καταφύγια, ξενοδοχεία και εκτροφεία σκύλων και γάτων και ρύθμιση της λειτουργίας των υποστατικών αυτών.

  • Ενίσχυση Μηχανισμών Ελέγχου
    Λειτουργία Υπηρεσίας Ελέγχου Ζωολογικών Κήπων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία θα μπορεί να πλαισιώνεται από προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων.

Αναθεώρηση και ενδυνάμωση του πλαισίου λειτουργίας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων και των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων.