Ολοκληρωμένη διαχείριση της παραλίας της Λίμνης στο Κρατικό Δάσος Μαυραλής Αρχίζει η αποκατάσταση του φυσικού οικότοπου

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είχε σήμερα συνάντηση με τους Διευθυντές του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος, σχετικά με τη διαχείριση της περιοχής στο Κρατικό Δάσος Μαυραλής, μετά την απομάκρυνση των ακακιών (είδος Acacia saligna).

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διαχείριση της περιοχής, μέσα από στενή συνεργασία μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων Τμημάτων του Υπουργείου και στη βάση μελέτης που έχει ετοιμάσει το Τμήμα Δασών.

Μέσα από την πιο πάνω συνεργασία και τις ενέργειες που απορρέουν από αυτή, θα ελεγχθεί ο φωτισμός στην παραλία και θα ρυθμιστεί η πρόσβαση στην περιοχή, ενώ αναμένεται ότι σύντομα, τη θέση της συστάδας του εισβλητικού είδους Acacia saligna που έχει απομακρυνθεί, θα πάρει ένας νέος οικότοπος με είδη που απαντούν φυσικά στο περιβάλλον της περιοχής. Η φύτευση των ειδών αυτών θα αρχίσει εντός της επόμενης εβδομάδας.