Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν για τη Νόσο του Καρρέ (Distemper) στους σκύλους

Κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία – Αναγκαία η υπεύθυνη συμπεριφορά από τους κηδεμόνες των ζώων

Σε σχέση με πληροφόρηση που ελήφθη από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη Νόσο του Καρρέ (Distemper) στους σκύλους, και με σκοπό την αχρείαστη πρόκληση πανικού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Δεν έχουν, μέχρι στιγμής, γνωστοποιηθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ούτε έχουν προκύψει οποιαδήποτε δεδομένα, μέσω των οποίων επίσημα να τεκμηριώνεται και να επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας, η ύπαρξη ενζωοτίας ή πανζωοτίας ένεκα του ιού της Νόσου του Καρρέ (Distemper) στην Κύπρο.

2. Η διευκρίνιση αυτή καθίσταται επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς ή/και κυνηγίου, προσκομίζεται από τους κηδεμόνες τους στους εγγεγραμμένους ιδιώτες κτηνιάτρους για κτηνιατρική παρακολούθηση και συστηματικό εμβολιασμό.

3. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις από μέρους τους ενδεδειγμένες ενέργειες, στο πλαίσιο διαχείρισης παρόμοιας φύσης καταστάσεων. Στοχεύοντας στην ολιστική και με αποτελεσματικό τρόπο διαχείριση της παρούσας κατάστασης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για πρόληψη της διασποράς του ιού και αποτροπή της εκδήλωσης περιστατικών.

4. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας του κοινού ως προς το θέμα της Δημόσιας Υγείας, καθώς η Νόσος του Καρρέ δεν περιλαμβάνεται στην ομάδα των Ζωονόσων (Ασθένειες των Ζώων οι οποίες προσβάλλουν και τον Άνθρωπο).

5. Η νόσος προσβάλλει αποκλειστικά ζώα της οικογένειας των κυνιδών (σαρκοφάγα θηλαστικά όπως ο σκύλος, λύκος, αλεπού, τσακάλι, ρακούν).

6. Η νόσος είναι εύκολα διαχειρίσιμη εάν οι κηδεμόνες ζώων συντροφιάς ή και κυνηγίου:

  •  Ενεργούν με υπευθυνότητα τόσο έναντι των ζώων τους όσο και έναντι του κοινωνικού συνόλου, εφαρμόζοντας ορθά τους βασικούς κανόνες προστασίας, πρόληψης και αποτροπής προσβολής των ζώων από παθογόνους παράγοντες, όπως ο ιός της Νόσου του Καρρέ.
  • Προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των ζώων τους, τα προσκομίζουν συστηματικά στον κτηνίατρό τους για διερεύνηση και διασφαλίζουν να έχουν εμβολιαστεί κατά των ζωικών ασθενειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, βάσει των οδηγιών του παραγωγού/κατασκευαστή των εμβολίων. Μεταξύ των διαθέσιμων εμβολίων υπάρχει και αυτό κατά της Νόσου του Καρρέ.
  • Ενεργούν κατά τρόπο που να αποκλείουν με κάθε τρόπο το ενδεχόμενο τα ζώα τους να εγκαταλείπονται ή/και να διαλάθουν του ελέγχου τους, περιπλανόμενα ελεύθερα και ανεξέλεγκτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις και εάν αυτά δεν είναι εμβολιακά καλυμμένα έναντι του συγκεκριμένου ιού, εγείρεται μεγάλη πιθανότητα, αυτά τα ευπαθή στη νόσο ζώα, να έλθουν σε επαφή με επίσης περιπλανώμενα ασθενούντα με τη νόσο ζώα ή και τις απεκκρίσεις τους, τα οποία με τη σειρά τους θα τα μολύνουν με τον ιό, θέτοντας σε αμεσότατο κίνδυνο τη ζωή τους.

7. Ως προς τη διερεύνηση των περιστατικών, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι έτοιμες και πρόθυμες να παράσχουν στον οποιονδήποτε τη δέουσα καθοδήγηση και στήριξη.