Ο Υπουργός Γεωργίας παρουσίασε την πρόοδο του Διαχειριστικού Σχεδίου του ΕΔΠ Ακάμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Πολλαπλό το όφελος από τη λειτουργία του Πάρκου, για το περιβάλλον, τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ενημέρωσε σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τις εξελίξεις και την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) του Ακάμα. Μέσα από την παρουσίαση του Υπουργού αναδείχθηκαν τα πιο κάτω σημεία:

Η χερσόνησος του Ακάμα είναι γνωστή για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της, τη σπάνια βιοποικιλότητά της, την απαράμιλλη ομορφιά της, την μακραίωνη ιστορία της και τον πλούσιο πολιτισμό της. Ο άνθρωπος, σημάδεψε την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, συνυπάρχοντας, για αιώνες, αρμονικά με τη φύση.

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα, που φιλοξενεί την πιο πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής, δέχεται, λόγω της σπάνιας ομορφιάς του, μεγάλη επισκεψιμότητα. Δυστυχώς, οι επισκέπτες, που ξεπερνούν τις 800 χιλιάδες ετησίως, υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην περιοχή, επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον χωρίς η δραστηριότητά τους να επιφέρει οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, λόγω της μη συντεταγμένης λειτουργίας του Πάρκου αλλά και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα

Όραμα της Κυβέρνησης, είναι η αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων, έτσι ώστε το Εθνικό Δασικό Πάρκο να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία στη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία των επισκεπτών που φτάνουν στην περιοχή και παρέχοντας ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει εκπονηθεί το Σχέδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ακάμα, από ομάδα Κυπρίων και ξένων εμπειρογνωμόνων, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Εθνικών Πάρκων σε άλλες χώρες. Το Σχέδιο επικαιροποιήθηκε μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις, κατά την περίοδο 2018-2020.  Στο πλαίσιο του σχεδίου αναμένεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  • Οργάνωση της εισόδου (με 7 κύρια σημεία εισόδου) και της διακίνησης των επισκεπτών.
  • Εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας και διατήρησης της φύσης.
  • Βελτίωση του οδικού δικτύου και καθορισμός χώρων στάθμευσης.
  • Ενίσχυση της ενημέρωσης και ικανοποίησης των επισκεπτών, με τη δημιουργία 14 κόμβων διευκολύνσεων και ενημέρωσης.
  • Σχεδιασμός υποδομών, μέσω Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
  • Καθορισμός τέλους εισόδου.
  • Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
  • Θέσπιση Κανόνων Λειτουργίας του Πάρκου.
  • Συστηματική καθαριότητα Πάρκου.
  • Πρόσληψη και εκπαίδευση Παρκοφυλάκων και άλλου προσωπικού.

Μοναδικός σκοπός των πιο πάνω δράσεων είναι να συμβάλουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που φτάνουν στο Πάρκο, περιορίζοντας, έτσι, την πίεση στους φυσικούς οικότοπους της περιοχής.

Η Κεφαλαιουχική επένδυση για τη δημιουργία του Πάρκου θα ξεπεράσει τα €12.000.000 ενώ οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται σε €1.000.000.  Το Σύστημα Διαχείρισης του Πάρκου προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων και των Τοπικών Αρχών.

Η πρόοδος του Σχεδίου

Μέχρι σήμερα, όλες οι σημαντικές δράσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Πάρκου έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο ή ακόμα και σε τελικό στάδιο, εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα, έχουν ετοιμαστεί οι αναγκαίες Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και οι προκαταρκτικοί κανόνες λειτουργίας του Πάρκου, έχει παραδοθεί η τελική αρχιτεκτονική μελέτη, ολοκληρώθηκε η προμελέτη βελτίωσης των δρόμων, ενώ συνεχίστηκε η αποκοπή συγκεκριμένων προσβάσεων και η άρση των παράνομων επεμβάσεων. Συνεπώς, η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα και αναμένουμε ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο της χερσονήσου θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2022, όπως αρχικά είχε δεσμευθεί η Κυβέρνηση.

Ο Υπουργός επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνηση για πλήρη και συντεταγμένη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία όλων των μοναδικών αξιών της περιοχής, η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, η ενίσχυση του οικοτουρισμού, καθώς και η αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων.