Ο Υπουργός Γεωργίας συμμετείχε σε Υψηλού-επιπέδου Διάσκεψη για την Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας

Μια σημαντική Υπουργική Διακήρυξη υπογράφτηκε σήμερα στη Μάλτα για τη στήριξη και προώθηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Η Διακήρυξη προνοεί τη θέσπιση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (Regional Plan of Action for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea-RPOA-SSF), για διασφάλιση της μακροχρόνιας περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας του τομέα. Εκ μέρους της Κύπρου τη Διακήρυξη υπέγραψε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής.

Η υπογραφή της Διακήρυξης έγινε στο πλαίσιο της Υψηλού-επιπέδου Διάσκεψης που αφορά στην Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ /GFCM) στη Βαλέτα της Μάλτας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν Υπουργοί και εκπρόσωποι των μεσογειακών κρατών και κρατών της Μαύρης Θάλασσας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

O κ. Καδής εξήρε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, στα πλαίσια των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του για την υιοθέτηση της Διακήρυξης, καθώς και τη βεβαιότητα ότι με την ειλικρινή πολιτική δέσμευση των Υπουργών και τη συμβολή της ΓΕΑΜ θα επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου και θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. «Η Διακήρυξη», είπε, «αποτελεί τον κύριο άξονα των προσπαθειών που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων του τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, που αποτελεί τομέα με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις παράκτιες κοινότητες».

Σκιαγραφώντας την τρέχουσα κατάσταση, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην περίπτωση της Κύπρου τονίζοντας ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αποτελεί περίπου το 95% του αλιευτικού στόλου και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της συνολικής αξίας εκφόρτωσης της κυπριακής αλιείας. Όπως και σε άλλες χώρες της περιοχής, σημείωσε ο κ. Καδής, ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως είναι η χαμηλή παραγωγή και τα χαμηλά εισοδήματα, η αυξανόμενη παρουσία χωροκατακτητικών (ξενικών) ειδών με αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την αλιεία, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και η ανάγκη για κατάρτιση των αλιέων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας και της υγείας.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Karmenou Vella και να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιείς της Κύπρου, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης για τις περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις θαλάσσιες περιφέρειες ενδιαφέροντος, κατά την οποία ο κ. Καδής απένειμε το βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλιέων στη Μαύρη Θάλασσα για τις “βέλτιστες πρακτικές για την αξιοπρεπή εργασία και την προώθηση του ρόλου των γυναικών στην αλιεία μικρής κλίμακας”.