Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετείχε στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή Η Κύπρος πρόθυμη να αναλάβει συντονιστικό ρόλο για αντιμετώπιση του φαινομένου σε περιφερειακό επίπεδο

Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στην 24η Σύνοδο των συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC COP24). Η Σύνοδος η οποία πραγματοποιείται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (3-14 Δεκεμβρίου), αναμένεται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η Συμφωνία των Παρισίων.

Στις μέχρι τώρα εργασίες της Συνόδου τονίσθηκε η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να κλιμακωθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και αναφέρθηκαν οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αναφορά έγινε επίσης στα πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) στην ειδική έκθεσή της με θέμα τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5°C, στην οποία καταδεικνύεται η κατεπείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Καδής σημείωσε στην παρέμβασή του, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα καθορισμού κατάλληλου σχεδίου δράσης για αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Συγκεκριμένη αναφορά έκανε επίσης στις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σχετικά με αυτό, ενημέρωσε για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και την πρόθεση της Κύπρου να αναλάβει συντονιστικό ρόλο για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων.

Οι εργασίες της Συνόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 14 Δεκεμβρίου με την υιοθέτηση των κοινών κανόνων για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της Συμφωνίας.