Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Διεθνή Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας»

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο Circle 2019 «Challenges for the Islands in the Era of the Circular Economy», που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία.