Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε επαφή με τη βάση του Υπουργείου του – Επισκέψεις στη Λεμεσό

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής επισκέφθηκε τμήματα του Υπουργείου του που εδρεύουν στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού. Κατά τις επισκέψεις ο Υπουργός μετέφερε στα στελέχη του Υπουργείου του την πρόθεσή του να έχει τακτική επαφή μαζί τους, σε μια προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας με τους ανθρώπους που εφαρμόζουν τις πολιτικές του Υπουργείου και άντλησης από αυτούς ενημέρωσης, προβληματισμών και εισηγήσεων γύρω από τις πολιτικές αυτές.
Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε αρχικά την Επαρχιακή Μονάδα Λεμεσού-Ζυγίου του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, όπου ενημερώθηκε για τη δομή και τις
δραστηριότητές της. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον αποτελεσματικό έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, που αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μονάδα. Καταγράφηκαν επίσης οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στο έργο της και αναζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης τους.
Στη συνέχεια, ο κ. Καδής επισκέφθηκε το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, όπου ενημερώθηκε για το φάσμα των δραστηριοτήτων του, τα μεγάλα υπό εξέλιξη έργα καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την παρατεταμένη ανομβρία.
Ο κ. Υπουργός πληροφορήθηκε ακόμα, για τις προσπάθειες που γίνονται για αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που καλείται το Γραφείο να εξετάσει καθημερινά, δεδομένης της υποστελέχωσης αλλά και της παράλληλης αποφασιστικότητας για διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ψηλά επίπεδα. Κυριότερο μέλημα του Γραφείου είναι η παροχή επαρκών ποσοτήτων νερού σε όλους τους καταναλωτές, με στόχο την απεξάρτηση από τη βροχόπτωση με χρήση μη συμβατικών πηγών νερού.
Τέλος, ο κ. Υπουργός μετέβηκε στο Γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος. Εκεί, συναντήθηκε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για τη δομή και τις δραστηριότητες του αλλά και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στους τομείς του ελέγχου της ρύπανσης, της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας. Προτάθηκαν επίσης και συζητήθηκαν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Γραφείο.
Κατά την παρουσία του στα Τμήματα της Λεμεσού, ο κ. Υπουργός εξήρε την προσπάθεια που καταβάλλεται και το έργο που παράγεται από όλους. Επιπρόσθετα, τόνισε τη βούλησή του για αμέριστη συμπαράσταση στο έργο που επιτελείται και επαναβεβαίωσε τη στήριξη του στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των δυσκολιών που προκύπτουν, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου και την υλοποίηση του οράματος του.