Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, στην εκδήλωση δενδροφυτεύσης στην Κοινότητα Κελλιών, Λάρνακας