Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο Περιβάλλοντος στην Αυστρία Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος συζήτησαν οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε στο Γκρατς της Αυστρίας, στις 29-30 Οκτωβρίου 2018.
Δύο θέματα απασχόλησαν τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Κλίματος της ΕΕ. Το πρώτο αφορούσε το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η ανάγκη για αναθεώρηση του 7ου ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον μετά το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρώπη και γενικότερα ο πλανήτης.

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στη ανάγκη υιοθέτησης ενός αναθεωρημένου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, ενόψει και του γεγονότος ότι, παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε, δεν καλύφθηκαν οι στόχοι του υφιστάμενου Προγράμματος για το 2020. Τόνισε επίσης την ανάγκη όπως το Πρόγραμμα Δράσης αποτελέσει την ομπρέλα της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και ειδικά αυτές για την κλιματική αλλαγή, όπως απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων και τους στόχους αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

Η δεύτερη θεματική του Συμβουλίου αφορούσε την προώθηση μιας πιο ασφαλούς, καθαρής και οικονομικά ανθεκτικής μορφής κινητικότητας στην Ευρώπη. Η θεματική αυτή συζητήθηκε στην παρουσία και των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, αφού κρίθηκε από την Αυστριακή Προεδρία ότι η αποτελεσματική διαχείριση του θέματος αυτού απαιτεί διατομεακές συνέργειες. Από πλευράς Κύπρου στη συνάντηση συμμετείχε και η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Βασιλική Αναστασιάδου.

Στη συζήτηση επί του θέματος τονίστηκε από τους Υπουργούς η ανάγκη δραστικών αλλαγών προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης νέων, «καθαρών» τεχνολογιών, οχημάτων με μηδενικές ή πολύ περιορισμένες εκπομπές, της προώθησης ευφυών δημοσίων συγκοινωνιών και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη ενσωμάτωσης των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές για την κινητικότητα.