«Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» σε Δημόσια Διαβούλευση

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», στο πλαίσιο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις. Η διαβούλευση αρχίζει την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, στις 15.00.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν γραπτώς τα σχόλιά τους, υποβάλλοντας συγκεκριμένα και κατ’ άρθρο τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: director@vs.moa.gov.cy. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή των γραπτών εισηγήσεών τους, να αναφέρουν το θέμα: «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

Το Νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/2A8C3E04B724F371C22583FC00308749?OpenDocument.