Ο Κώστας Καδής συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στο Βουκουρέστι Συζητήθηκε ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στη συνάντηση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βουκουρέστι.

Το Συμβούλιο συζήτησε την αξία της έρευνας και της καινοτομίας στη γεωργία και τον ρόλο που αυτή μπορεί να διαδραματίσει στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν την γεωργία. Οι Υπουργοί Γεωργίας των Κρατών Μελών συζήτησαν επίσης τους τρόπους, μέσα από τους οποίους θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Ο κ. Καδής στην παρέμβασή του σημείωσε ότι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη γεωργία θα πρέπει να έχει αυξημένη ευαισθησία στις οικονομίες μικρής κλίμακας και τον μεγάλο αριθμό των μικρών γεωργών στην ΕΕ. Ο κύπριος Υπουργός τόνισε επίσης ότι τα εργαλεία χρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχουν αυξημένα οφέλη σε γεωργούς που εμπλέκονται στην έρευνα και την καινοτομία και να είναι προσιτά και στους γεωργούς με μικρές εκμεταλλεύσεις. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής, ανέφερε, αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για τους αγρότες, ώστε να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας, να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί και παράλληλα πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.