Ο Κώστας Καδής προσκεκλημένος ομιλητής σε Διεθνές Συνέδριο για τη Διατήρηση των Απειλούμενων Φυτών της Μεσογείου

Η 3η εβδομάδα για τη διατήρηση των φυτών της Μεσογείου (3rd Mediterranean Plant Conservation Week) αποτελεί εβδομαδιαία διεθνή επιστημονική συνάντηση με θέμα τις «Στρατηγικές διατήρησης φυτών: από την Επιστήμη στην Πράξη». Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων  (CIHEAM ΜΑΙΧ), από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 1 Οκτωβρίου 2021.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), το Δίκτυο Κέντρων Διατήρησης Φυτών της Μεσογείου GENMEDA, τη Διεθνή Οργάνωση Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) και τη Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του CIHEAM ΜΑΙΧ,  και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι των πιο πάνω φορέων, Πανεπιστημιακοί, ερευνητές, νέοι επιστήμονες και υπεύθυνοι διαχείρισης φυσικών περιοχών από διάφορες χώρες.

Το συνέδριο αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με τη διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων φυτών σε Μεσογειακά οικοσυστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη παραγωγής και αξιοποίησης της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της Μεσογείου και των οικοσυστημάτων τους. Μέσα από το συνέδριο επιδιώκεται, επίσης, η δημιουργία συνεργασιών για την υλοποίηση έργων με την πιο πάνω στόχευση.

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρος Κώστα Καδή, ο οποίος ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής. Ο Υπουργός στην ομιλία του, αφού τόνισε τη σημασία αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας, παρουσίασε τον φυτικό πλούτο της Κύπρου και έκανε σύντομη αναδρομή σε σημαντικά ορόσημα για την προστασία της βιοποικιλότητας στο νησί. Το κύριο μέρος της ομιλίας του Υπουργού αφορούσε την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από δράσεις διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων φυτών στην Κύπρο, οι οποίες υλοποιήθηκαν με τη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας και της γνώσης που αποκτήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Υπουργός συζήτησε με εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών που συμμετείχαν στο συνέδριο, την πραγματοποίηση στην Κύπρο επιστημονικής συνάντησης για την αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Η προοπτική αυτή αντιμετωπίστηκε θετικά και αναμένεται μέσα στην επόμενη περίοδο να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.