Ο Κώστας Καδής συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ – Η ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων στην κρίση της πανδημίας στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στην πόλη Koblenz της Γερμανίας, από τις 30 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και του τομέα των τροφίμων στην κρίση που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και η δυνατότητα προσφοράς τροφίμων που παράγονται με σεβασμό στην ευημερία και στην καλή διαβίωση των ζώων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Καδής ανέφερε πως η εμπειρία από την πανδημία έδειξε ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και της υγείας και της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών. Για ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συνέχισε ο Υπουργός, είναι αναγκαία η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων με την εισαγωγή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών αλλά και η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης στο πλαίσιο της κοινής αγοράς για τον προγραμματισμό της παραγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται επάρκεια τροφίμων χωρίς σπατάλες. Τόνισε επίσης τη σημασία της βελτίωσης της συνδεσιμότητας μεταξύ των αγορών, ιδιαίτερα για τα νησιώτικα κράτη μέλη.

Όσον αφορά στη σήμανση των προϊόντων, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι η παροχή πληροφόρησης για την ένδειξη καταγωγής των τροφίμων, αποτελεί στοιχείο το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέξουν προϊόντα που έχουν παραχθεί τοπικά. Τα οφέλη από τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, συμπλήρωσε, δεν αφορούν μόνο στην οικονομία αλλά ενισχύουν και την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το μέλλον.

Σε σχέση με το θέμα της ευημερίας των ζώων, ο Κώστας Καδής επεσήμανε ότι πολλοί καταναλωτές είναι πλέον διατεθειμένοι να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά για απόκτηση τροφίμων που παράχθηκαν με σεβασμό στην καλή διαβίωση των ζώων, φτάνει να έχουν την αναγκαία έγκυρη πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η Κύπρος υποστηρίζει την εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκά εναρμονισμένου συστήματος επισήμανσης που θα αναφέρεται στην εφαρμογή προνοιών καλής διαβίωσης των ζώων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, διοργανώθηκαν από τη Γερμανική Προεδρία επισκέψεις σε αγροτικές περιοχές στην κοιλάδα του ποταμού Μοσέλ, περιοχή στην οποία ανήκει και η φιλοξενούσα πόλη του Koblenz. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, έγινε επίδειξη καινοτόμων δράσεων, με χρήση πρωτοποριακών μεθόδων και νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον αγροτικό τομέα πιο βιώσιμο και να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αγρότες που θα τις υιοθετήσουν. Ο Κώστας Καδής, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πιο πάνω δράσεις, αφού η προώθηση και η περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Καδής είχε συνάντηση με την ιταλίδα ομόλογό του κ. Teresa Bellanova, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν απόψεις για το προτεινόμενο από την Ιταλία σύστημα σήμανσης αγροτικών προϊόντων «NutrInform battery». Πρόκειται για ένα απλό σύστημα παρουσίασης των διατροφικών δεδομένων ενός προϊόντος, με τη χρήση ενός γραφικού συμβόλου σε σχήμα μπαταρίας. Ο Υπουργός, αφού άκουσε τις απόψεις της κ. Bellanova, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα, το οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να στηρίξει, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σήμανση προϊόντων.