Ο Κώστας Καδής σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: «Πρέπει να εξευρεθούν νέοι πόροι για περαιτέρω στήριξη της γεωργίας και της αλιείας»

Με συνεχιζόμενες τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη γεωργία και την αλιεία και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, οι Υπουργοί Γεωργίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν χθες σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη τις τελευταίες εξελίξεις και εξέτασαν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, τόνισε τη σημαντική μείωση της ζήτησης γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της αναστολής των εργασιών του τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης και των δυσχερειών που παρατηρούνται κατά την εξαγωγή των προϊόντων μας σε χώρες του εξωτερικού, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου.  Όπως διευκρίνισε, πολλά από τα ευπαθή γεωργικά προϊόντα του τόπου μας βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συγκομιδή, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η πλήρης απορρόφησή τους από την αγορά.

Ο Υπουργός επισήμανε, επίσης, τη σημασία διατήρησης της σταθερής διάθεσης τροφίμων προς τους πολίτες, με την απρόσκοπτη παραγωγή γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας/υδατοκαλλιέργειας και ζήτησε τη διεύρυνση των μέτρων που ανακοίνωσε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να καλυφθούν και άλλοι επηρεαζόμενοι γεωργικοί κλάδοι.

Παράλληλα, στήριξε την πρωτοβουλία της ΕΕ για δημιουργία ενός νέου Μέτρου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του οποίου, αξιοποιώντας τους ήδη διαθέσιμους πόρους, θα μπορούν να στηριχθούν ορισμένοι κλάδοι της γεωργίας που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19.  «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεσούσης της πρωτοφανούς κρίσης, θα πρέπει να εξεύρει νέους πόρους, ενδεχομένως από την μεταφορά πόρων από άλλες πολιτικές της Ένωσης, για την περαιτέρω στήριξη της γεωργίας και της αλιείας, διασφαλίζοντας τη διατροφική ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας», σημείωσε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη Μαρτίου, καθώς λόγω του υποχρεωτικού κλεισίματος εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων, μειώθηκε σημαντικά η ζήτηση αλιευτικών προϊόντων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τιμές και την εμπορική αλυσίδα.  Η Κύπρος, είπε, βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προσθέτοντας μέτρα για προσωρινά παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και μέτρα στήριξης για την υδατοκαλλιέργεια.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του και για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ήδη από την κυπριακή κυβέρνηση για στήριξη του τομέα της γεωργίας και της αλιείας καθώς και για την πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τα εργαλεία που θα διαμορφωθούν σε επίπεδο ΕΕ για περαιτέρω ενίσχυση των τομέων αυτών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας. Σημειώνεται ότι, με βάση την ενημέρωση που λήφθηκε από όλους τους Υπουργούς Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, η Κύπρος ήταν από τις ευρωπαϊκές χώρες που αντέδρασαν γρηγορότερα στην κρίση, με τη διαμόρφωση και έγκριση στοχευμένων μέτρων στήριξης των τομέων της γεωργίας και της αλιείας.