Νέο υπόβαθρο για τη διαχείριση κινδύνων στον αγροτικό τομέα Μια σημαντική μεταρρύθμιση μπαίνει σε τροχιά εφαρμογής

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος γεωργικής ασφάλισης στην Κύπρο.

Με το νέο σύστημα, καλύπτεται το σύνολο της γεωργικής παραγωγής, με τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης, το οποίο θα χρηματοδοτεί δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από εισφορές των αγροτών με παράλληλη συνεισφορά του Κράτους, έτσι ώστε να γίνεται άμεση καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης μεταφέρονται στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ το προσωπικό του Οργανισμού μεταφέρεται στη Δημόσια Υπηρεσία. Με την απόφαση αυτή, στόχος της Κυβέρνησης είναι η πλήρης κάλυψη των αγροτών μας, για όλες τις καλλιέργειες και από όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν στην γεωργική παραγωγή, κάτι που στις μέρες μας γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με τις νέες τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης των ζημιών προβλέπεται:
• Συνολική κάλυψη των καλλιεργειών με εισφορές από τους γεωργούς, οι οποίες είναι μειωμένες συγκριτικά με τις εισφορές τους στο υφιστάμενο σύστημα. Οι εισφορές κυμαίνονται από €1,9 μέχρι €32 ανά δεκάριο, αναλόγως καλλιέργειας και €0,80 ανά αιγοπρόβατο.
• Υποχρεωτική κάλυψη όλων των καλλιεργειών μέσω του νέου συστήματος. Το ύψος της συνεισφοράς των γεωργών στο Ταμείο καθορίζεται με βάση την ανάλυση της επικινδυνότητας (risk assessment).
• Κάλυψη όλων των καλλιεργειών, για όλους τους κινδύνους, με τα ποσοστά αποζημίωσης να ανέρχονται μέχρι και το 70%.
• Δυνατότητα επανεκτίμησης, επιβεβαίωσης και ελέγχου των εκτιμήσεων όπου κριθεί αναγκαίο.
• Συμπερίληψη όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών σχεδίων/μέτρων που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, τόσο αυτών που προνοούν αποζημιώσεις όσο και αυτών που καλύπτουν μέτρα ενεργητικής προστασίας (π.χ. πλαίσιο ζημιών, πλαίσιο πυρκαγιών, σχέδια αγρινών, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για σχετικές αποζημιώσεις).
• Άμεση και γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων.
• Συμμετοχή των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στις Αγροτικές Οργανώσεις, αλλά και στο σύνολο των οργανωμένων φορέων του αγροτικού μας κόσμου, για την αποδοτική συνεργασία και διάλογο που αναπτύχθηκε για το θέμα τους τελευταίους μήνες, ώστε σήμερα να εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μια συνολική πρόταση για τη Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή, με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.