Νεκρά ψάρια στον ταμιευτήρα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, παρατηρούνται νεκρώσεις ψαριών, κυρίως χρυσόψαρων και νεαρών κυπρίνων, στον ταμιευτήρα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.
Οι αριθμοί των νεκρώσεων είναι σημαντικοί αλλά όχι πολύ μεγάλοι σε σχέση με τον αριθμό που διαβιοί στον ταμιευτήρα.
Σημειώνεται ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και τον Φεβρουάριο του 2014 σε πολύ μεγαλύτερη ένταση, όταν εντοπίστηκε υψηλή αφθονία και συσσώρευση μεγάλης βιομάζας του τοξικού είδους φυτοπλαγκτού Prymnesium parvum, που θεωρείται είδος εισβολέας σε γλυκέα ύδατα.
Υπήρξε άμεση κινητοποίηση πέραν του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και θαλάσσιων Ερευνών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους για αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουν γίνει δειγματοληψίες νερού και ψαριών, οι οποίες στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για εξειδικευμένες εξετάσεις και αναλύσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αναλύσεων αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
Παράλληλα γίνεται καθημερινή συλλογή και απομάκρυνση των νεκρών ψαριών, ενώ με μικρή βάρκα ελέγχεται ο υπόλοιπος βιότοπος του ταμιευτήρα.
Θα υπάρχει ενημέρωση ανάλογα και με την εξέλιξη του θέματος και ειδικά όταν γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αναλύσεων.