Νέα Στρατηγική που διασφαλίζει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε χθες σε υψηλού επιπέδου τηλεδιάσκεψη με θέμα την κατάρτιση μιας «Νέας Στρατηγικής για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο», η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της Νέας Στρατηγικής, η οποία θα καταρτιστεί και θα υιοθετηθεί εντός του 2021, είναι η διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, της προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

«Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου αποτελεί θεμέλιο για την βιωσιμότητα της αλιείας στην περιοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού», τόνισε ο Υπουργός στην παρέμβασή του.  Επιπλέον, περιέγραψε τις προσπάθειες και τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος, ώστε να συμβάλει στη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Κύπρος τροποποίησε πρόσφατα την εθνική της νομοθεσία με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου της αλιείας, τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, μέσω εφαρμογής της μείωσης της αλιευτικής πίεσης στα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και την εισαγωγή προνοιών για αποτελεσματικότερο έλεγχο και καταπολέμηση της παράνομης αλιείας».

Παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για να στηρίξει τους τομείς της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19 και να παραμείνουν βιώσιμοι.

Ο Κώστας Καδής επεσήμανε ότι για την Κύπρο αποτελεί πάγια προτεραιότητα η συλλογή δεδομένων και η επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας. Πρόσθεσε επίσης ότι η Κύπρος δημιούργησε ένα δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο καταλαμβάνει περίπου το 19% του συνόλου της θαλάσσιας περιοχής της, με στόχο τη διατήρηση και βιωσιμότητα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. «Στις προτεραιότητές μας για το 2021-2025 συμπεριλαμβάνεται, εκτός από τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας και η εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ο κ. Καδής τόνισε την ανάγκη στήριξης και προστασίας της αλιείας μικρής κλίμακας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του τομέα, καθώς και την ανάγκη για ενισχυμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.