Νέα μέρα για τους ανεξέλεγκτους χώρους ταφής αποβλήτων Βατί και Κοτσιάτη

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι οι ανεξέλεγκτοι χώροι ταφής αποβλήτων Βατί και Κοτσιάτη, που δέχονταν ποσότητες στερεών υλικών αποβλήτων για τριάντα και πλέον χρόνια, κλείνουν οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Το οριστικό κλείσιμο των χώρων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τη διαχείριση των αποβλήτων. Δεδομένου ότι υπήρξε καταδικαστική απόφαση εναντίον της Δημοκρατίας το 2013, με το κλείσιμό των πιο πάνω χώρων αποφεύγεται η πιθανότητα επιβολής επιπρόσθετου προστίμου και κατά συνέπεια η οικονομική επιβάρυνση των κύπριων πολιτών.

Πληροφορείται επίσης το κοινό ότι η τοποθέτηση ανάμεικτων στερεών αποβλήτων, δηλαδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων κλπ. σε μεγάλους κάδους (skip), θα κοστολογείται πλέον υψηλότερα, δεδομένου ότι τα απόβλητα θα οδηγούνται σε μονάδες κατάλληλης διαχείρισης, οι οποίες απαιτούν επιπλέον κόστος.  Για τα ογκώδη απόβλητα και κλαδέματα οι πολίτες προτρέπονται να χρησιμοποιούν τα Πράσινα Σημεία που υπάρχουν στους Δήμους, η χρήση των οποίων παρέχεται δωρεάν ή με συμβολικό κόστος.

Το κλείσιμο των δύο χωματερών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας.  Με το κλείσιμό τους δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους που συνορεύουν με τις μέχρι πρότινος χωματερές, αφού έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των χώρων αυτών.  Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποκατάστασης θα δοθεί και η δυνατότητας παραγωγής ενέργειας από τους χώρους αυτούς, με οφέλη για τις Τοπικές Αρχές.