Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Στόχος η προώθηση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεργασίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Αναγνωρίζοντας ότι για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες, το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Γιώργος Πέτρου.

Στόχος των δύο μερών είναι να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τους φυσικούς πόρους, την ανθρώπινη υγεία, τη δημόσια ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Στους τομείς συνεργασίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της ΟΕΒ συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ελαχιστοποίηση και η διαχείριση των αποβλήτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η μείωση των ρύπων.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, στα θέματα της συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται ,επίσης, η έρευνα και η καινοτομία, ενώ Υπουργείο Γεωργίας και ΟΕΒ θα αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες και σχέδια με στόχο την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ,καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή «καθαρών» τεχνολογιών.