Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017 – 2019 για το έτος 2019

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για το έτος 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2016)4133 ημερομηνίας 05.07.2016 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 80.381 ημερομηνίας 09.03.2016.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2019 αποτελεί το τρίτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 1ην Αυγούστου 2018 μέχρι την 31ην Ιουλίου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2019 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Δ1 Από 15 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 08 Μαρτίου 2019
(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και Στ Από 15 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 31 Ιουλίου 2019
(ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,
Βηθλεέμ 101, 2033 Στρόβολος
(Παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου)
22819948
22819704
ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι
25803926
25803924
ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,
Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 23812136
23812137
ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804565
26804598
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,
Ανθίμου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός
25874031
25874058