Μειωμένες ποσότητες νερού θα παραχωρούνται από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι λόγω βλάβης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, θα παραχωρούνται μειωμένες ποσότητες νερού, σε σχέση με τις απαιτούμενες για την εποχή, στους Δήμους και στις Κοινότητες της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου.
Ο Διαχειριστής της Μονάδας Αφαλάτωσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επιδιόρθωσης της βλάβης και αποκατάστασης της παροχής το συντομότερο δυνατό. Εκτιμάται ότι η μονάδα θα τεθεί ξανά σε λειτουργία μέχρι την Τέταρτη.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προτρέπει όλους τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, εξοικονομώντας τη μέγιστη δυνατή ποσότητα και λυπάται για την όποια ταλαιπωρία προκληθεί λόγω της περιορισμένης παροχής.
Το κοινό θα τυγχάνει άμεσης ενημέρωσης για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.