Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των αμμοθινικών οικοτόπων στο Δάσος Μαυραλή

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης των αμμοθινικών οικοτόπων στο Δάσος Μαυραλή (Περιοχή Πόλις-Γιαλιά) συνεχίζονται κανονικά. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται τα μέτρα αποκατάστασης των αμμοθινικών οικοτόπων του Τμήματος Δασών, όπως έχουν συνδιαμορφωθεί με τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Συγκεκριμένα, μετά την απομάκρυνση της ακακίας, για αποφυγή της φωτορύπανσης της παραλίας από το δρόμο, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση του τεχνητού φωτοφράκτη (Εικόνα 1), καθώς και η εγκατάσταση της παρόδιας βλάστησης για ενίσχυση της αποτροπής της φωτορύπανσης (Εικόνα 2).
Παράλληλα, έχουν αποκοπεί οι προσβάσεις προς την παραλία με τοποθέτηση ογκολίθων (Εικόνα 3), ενώ συνεχίζεται και ο καθαρισμός της περιοχής τόσο από τα υπολείμματα ακακίας όσο και από τα σκουπίδια (Εικόνες 4 και 5).

Με την υλοποίηση των μέτρων αυτών καθώς και των υπόλοιπων δράσεων τις οποίες συμφώνησαν τα Τμήματα Δασών, Περιβάλλοντος και Αλιείας, αναμένεται να γίνει πλήρης αποκατάσταση του φυσικού οικοτόπου της περιοχής, χωρίς οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στα σημαντικά είδη που φιλοξενεί.


Εικόνα 1: Εγκατάσταση τεχνητού φωτοφράκτη


Εικόνα 2: Εγκατάσταση παρόδιας βλάστησης


Εικόνα 3: Περιορισμός πρόσβασης με τοποθέτηση ογκολίθων


Εικόνα 4: Καθαρισμός περιοχής από υπολείμματα ακακίας


Εικόνα 5: Καθαρισμός περιοχής από σκουπίδια