Κέντρο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Στόχος η αποκάλυψη του κρυμμένου μικροβιόκοσμου των κυπριακών εδαφών

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας και την εγκατάσταση της πρώτης τράπεζας μικροοργανισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κας Ολυμπίας Στυλιανού και του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Δρ Βασίλη Τσάκαλου, στην παρουσία της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Δρ Δώρας Χειμωνίδου και του Συντονιστή του έργου Δρ Μιχάλη Ομήρου. Πρόκειται για το πρώτο ανταγωνιστικό στρατηγικό πρόγραμμα υποδομής του ΙΠΕ που εξασφαλίζει δημόσιος φορέας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών αναμένεται να αποκαλύψει τον κρυμμένο μικροβιόκοσμο των κυπριακών εδαφών με σύγχρονες τεχνολογίες μεταγωνιδιωματικής και βιοστατιστικής. Μέσω του έργου θα δημιουργηθεί η πρώτη βάση δεδομένων για το μικροβιακό γενετικό υλικό των χερσαίων οικοσυστημάτων της Κύπρου και θα απομονωθούν, χαρακτηριστούν και αποθηκευθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου μικροοργανισμοί οι οποίοι θα έχουν όφελος για τη γεωργία και το περιβάλλον της χώρας.

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της προκήρυξης των ανταγωνιστικών προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για τη δημιουργία νέων υποδομών από Νέους Ερευνητές. Οι δαπάνες για τη δημιουργία της νέας Εθνικής Υποδομής ανέρχονται στις €900.000. Επικεφαλής εταίρος είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με συντονιστή του έργου τον Δρ Μιχάλη Ομήρου και ερευνητές τους Δρ Ιωάννη Μ. Ιωαννίδη, Δρ Διονυσία Φασούλα, Δρ Δαμιανό Νεοκλέους και Δρ Παναγιώτη Ντάλια. Εταίροι στο έργο είναι το Ινστιτούτο Κύπρου με τη συμμετοχή του Δρ Γιώργου Τσουλούπα επικεφαλής της Μονάδας Υπερυπολογιστή καθώς επίσης και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής με τη συμμετοχή του Δρ Γιώργου Σπύρου, επικεφαλής της Ομάδας Βιοπληροφορικής.