Καθορίζεται οδικός χάρτης για τα θέματα Ευημερίας των Ζώων

Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
με τον Επίτροπο Εθελοντισμού

Οδικό χάρτη για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων καθορίζει το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, είχε σήμερα συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιαννάκη Γιαννάκη προκειμένου να συζητήσουν θέματα Ευημερίας των Ζώων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους αποφασίστηκε ο καθορισμός οδικού χάρτη, βάση του οποίου θα τροχοδρομηθούν επιμέρους ενέργειες για την υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη διαχείριση των θεμάτων προστασίας και ευημερίας των ζώων.
Ο Επίτροπος ενημερώθηκε για τα νομοθετήματα που προωθούνται και σκοπό έχουν την ενίσχυση του νομικού πλαισίου που αφορά στα θέματα ευημερίας και προστασίας ζώων, και τα οποία ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα όπως τη λειτουργία ζωολογικών κήπων και πάρκων με ζώα, την πώληση και κατοχή ζώων συντροφιάς, τη λειτουργία καταφυγίων, εκτροφείων και ξενοδοχείων σκύλων/γάτων κ.ά.
Η διαχείριση των θεμάτων ευημερίας των ζώων και ο οδικός χάρτης με τις σχετικές ενέργειες που προωθούνται θα συζητηθούν μέσα στην επόμενη περίοδο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.