Καταβολή γεωργικών αποζημιώσεων ύψους €1,1 εκ. ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την καταβολή γεωργικών αποζημιώσεων ύψους €1,1 εκ. ενέκρινε στη χθεσινή Συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν Πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το έτος 2016 και οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης. Η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους θα γίνει με βάση το «Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της γεωργίας για την περίοδο 2014-2020». Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός μας κόσμος, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή αποζημιώσεων που εκκρεμούν από παρελθόντα έτη.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, προχώρησε πρόσφατα στη διαμόρφωση πρότασης για την πλήρη αναδιάρθρωσή του, καταθέτοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα νέο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο γεωργικής ασφάλισης, η έγκριση του οποίου θα εκσυγχρονίσει και θα εξορθολογίσει τον θεσμό προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των φορολογούμενων συμπολιτών μας. Η συγκεκριμένη πρόταση διαμορφώθηκε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις.