Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά το 2018 και το πρώτο δίμηνο του 2019

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής του Συνεδρίας, ενέκρινε προκαταβολή ύψους 40% επί των συνολικών αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά την περίοδο Δεκέμβριου 2018–Φεβρουάριου 2019, λόγω της ολοκληρωτικής, σε αρκετές περιπτώσεις, καταστροφής που υπέστησαν οι καλλιέργειες από θεομηνίες.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μετά και την προκαταρτική εκτίμηση των ζημιών στη βάση του «Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στο τομέα της γεωργίας για την περίοδο 2014-2020». Η προκαταβολή αποζημίωσης ύψους 40% επί των συνολικών ζημιών αναμένεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του Απριλίου του 2019 για τη χειμερινή εσοδεία πατατών, ενώ για τις υπόλοιπες καλλιέργειες θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2019. Το υπόλοιπο 60% της αποζημίωσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης αξιολόγηση των ζημιών.

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα και την καταβολή της δεύτερης δόσης των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις το 2018, συνολικού ύψους €5,5 εκ. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση, κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2018, είχε καταβληθεί εντός του προηγούμενου έτους, σε μια προσπάθεια που έγινε για άμεση ανακούφιση των πληγέντων γεωργών μας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν επικρατήσει κατά την περσινή χρονιά. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις το 2018, αναμένεται να καταβληθεί άμεσα.