Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά το 2018 και το πρώτο δίμηνο του 2019

Ολοκληρώθηκε σήμερα η προκαταβολή της αποζημίωσης ύψους 40% για τις ζημιές που προκλήθηκαν την περίοδο Δεκέμβριου 2018 – Φεβρουάριου 2019 στις πατάτες χειμερινής εσοδείας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι σχετικές πιστώσεις αναμένεται να είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς των δικαιούχων τις αμέσως επόμενες μέρες.

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται μετά και την προκαταρτική εκτίμηση των ζημιών στη βάση του «Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στο τομέα της γεωργίας για την περίοδο 2014-2020». Η προκαταβολή της αποζημίωσης ύψους 40% αναμένεται να καταβληθεί για τις υπόλοιπες καλλιέργειες μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2019. Το υπόλοιπο 60% της αποζημίωσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την ολοκλήρωση της πλήρους αξιολόγησης των ζημιών.

Η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής αποζημίωσης αποτελεί την υλοποίηση της υπόσχεσης της Κυβέρνησης για την άμεση ανακούφιση των γεωργών που έχουν υποστεί ζημιές, παρέχοντας τους τα εχέγγυα για να συνεχίσουν τη γεωργική τους δραστηριότητα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και της αγροτικής μας οικονομίας.